Amb l'objectiu de desenvolupar un estudi sobre l'aprofitament tuístic i l'ordenació del tram català del riu Ebre, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, ha presidit aquest matí una reunió amb els representants de diversos departaments implicats, on s'han plantejat els primers passos per redactar una diagnosi de la siutació actual amb l'objectiu final d'establir un Pla Director que reguli el turisme i la navegabilitat.

El delegat del Gvoern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, ha presidit aquest matí una reunió amb els representants dels diversos departaments implicats: Medi Ambient i Habitat, represetnant pel director territorial, Víctor Gimeno, i el tècnic Carlos Loaso; de Política Territorial i Obres Públiques, el responsable Antoni Sabaté, Enric Martínez, gerent de la zona sud de Ports de la Generalitat i Genoveva Margalef, directora de l'Insitut per al desenvolupament de les comarques de l'Ebre; pel que fa al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa hi eren presents el director territorial, Josep F. Monclús, i el subdirector de promoció turística, Jaume Font; i també han participat Frederic Valls, director gerent de l'Escola de Capacitació Nàutico-pesquera de Catalunya del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i Joan Navarro de l'Assessoria Jurídica.

Durant la reunió s'han exposat les tasques dels diferents departaments respecte al riu i s'han plantejat els primers passos per redactar una diagnosi de la situació actual, amb l'objectiu final d'establir un Pla Director que reguli el turisme i la navegabilitat al tram català del riu Ebre.

En aquest sentit, s'ha de fer una diagnosi de la situació actual, per conèixer d'una banda les diverses actuacions existents a l'entorn del riu i, de l'altra, analitzar la siutació actual de la navegació.

Per això, s'han creat 3 subcomissions que treballaran àmbits diferents: un model de navegabilitat, que estarà coordinada per Genoveva Margalef i de la qual en formaran part també Frederic Valls, Enric Martínez i Jaume Font; la situació legal de la navegació, que coordinarà Joan Navarro i estarà formada per Frederic Valls, M. José Reig de l'Agència Catalana de l'Aigua i pel subdirector general d'Ordenació turística del departament, Joan Domènec Abad i, finalment, les actuacions sobre l'entorn del riu. Un grup coordinat per Josep F. Monclús i del qual formaran part Jaume Font, Josep Aragonès de la Comissió de Sostenibilitat, Enric Martínez i Ignasi Reques de l'ACA.

Aquestes comissions comencen ja la feina i en el període de dos mesos presentaran les seves conclusions en una nova reunió amb la Comissió sobre l'"Aprofitament turístic i ordenació del tram català del riu Ebre".