Aquesta Oficina és fruït de la iniciativa dels Serveis Territorials de la Generalitat de Catalunya i de la pròpia Delegació del Govern de Girona i engega el procés d’integració de les diferents unitats territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona en una única seu. L’objectiu d’aquesta Oficina d’Atenció Ciutadana és assolir un model organitzatiu i funcional òptim, adient a les demandes de servei de la ciutadania, que faciliti la correcta comunicació de les persones amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya a Girona.

La nova Oficina de la Generalitat és l’embrió del que haurà de ser l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la nova seu institucional de la Generalitat de Catalunya a Girona (a l’antic Hospital Santa Caterina). La nova oficina, doncs, no només representa l’estrena d’un nou espai, sinó l’inici del treball per assolir un nou model d’atenció als ciutadans i ciutadanes en dues direccions determinades: En primer lloc, una oficina on s’ha de concentrar, en un mateix emplaçament, l’atenció i informació generalista sobre el conjunt de serveis i tràmits de la nostra organització a Girona, de forma integrada. En segon lloc, una oficina amb un fort impacte extern: basada en l’atenció i informació de proximitat, regida per criteris de simplificació i racionalització, de llenguatge planer i de tracte amable, que presentarà a la ciutadania el treball de cadascuna de les unitats de la nostra Administració a Girona, i per tant que representarà el conjunt de la nostra organització. La consecució final de tot el procés tindrà lloc al nou edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. En aquest edifici s’hi concentraran el conjunt de tots els serveis territorials de la Generalitat de Catalunya a Girona, actualment ubicats de forma dispersa a la ciutat de Girona, que representen els 15 Departaments de l’Administració actual.

En la nova seu institucional, l’Oficina d’Atenció Ciutadana ocuparà una superfície de 1100 m2 i concentrarà l’atenció, el registre d’entrada, i la informació dels serveis, tràmits i organització de tota la Generalitat a Catalunya a Girona. Amb l’entrada en funcionament d’aquesta oficina comença, per tant, el camí per fer realitat el model. Aquesta nova OAC ha de liderar el camí cap a la integració del serveis d’atenció i informació de la Generalitat a Girona amb uns objectius a curt termini que es resumeixen en: sistematitzar els tràmits dels serveis territorials que seran informats i atesos des de l’OAC; concretar-los en una carta de serveis; realitzar la revisió de la documentació dels processos per tal que la ciutadania s’entengui amb la nostra Administració de forma fàcil.