Avui, cap a les onze del matí, s’ha produït l’esfondrament d’un tram del parament interior del recinte emmurallat de Tarragona. El tram afectat, d’uns 20 metres de llargària, es troba en les immediacions de la Torre de l’Arquebisbe, a tocar dels jardins del palau Arquebisbal.

Es tracta d’un sector de la muralla que ha estat objecte, al llarg del temps, de moltes reformes i reparacions sobre la base primigènia d’època romana, en el qual no s’havien evidenciat defectes estructurals. Tot sembla indicar que en l’esfondrament han estat determinants les pluges caigudes aquests dies a Tarragona, les quals haurien incrementat de manera important la pressió del rebliment de terra sobre els fonaments de la muralla.

Tècnics i representants de l’Arquebisbat de Tarragona, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de Tarragona s’han desplaçat de seguida al lloc dels fets i estan avaluant les causes i concretant les mesures per estabilitzar els paraments i definir les actuacions necessàries per a la seva immediata restauració.

Barcelona, 15 de novembre de 2005