El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha dit que avui s’ha aconseguit un acord històric ja que el Consell de Ministres d’Agricultura de la UE ha aprovat per unanimitat la reforma de l’OCM de fruites i hortalisses, després de mig any de negociacions. Segons Llena, “el grau de satisfacció de Catalunya és molt alt, ja que s’ha aconseguit gairebé totes les demandes que havia formulat tant l’Administració com el sector”.

El conseller ha recordat que, durant tots aquests mesos, les Comunitats Autònomes, coordinades per Catalunya, han aportat les seves necessitats que avui es veuen majorment recollides en el document aprovat per unanimitat. Segons ha indicat, “s’ha de dir que no ha estat feina fàcil ja que hi ha més de 40 productes a tot l’Estat, i que cadascuna de les demandes específiques formulades s’ha pogut tenir en compte”.

La nova situació que tindrà a partir d’ara el sector de les fruites i hortalisses a Catalunya es concreta en:

-    Més pressupost per a les organitzadors de productors. Un 12% més de pressupost gràcies a la modificació del 4,1% al 4,6% del valor de la producció comercialitzada per finançar les organitzacions de productors, és a dir, mig punt més del que estava previst.

-    Amb aquest augment dels fons operatius, es podrà finançar l’establiment de sistemes de gestió i prevenció de crisis de mercat. A més, fins ara, els productors que estaven fora d’una organització de productors no es podien acollir a aquest fons de crisis, i, amb el document aprovat per unanimitat, sí s’hi poden acollir amb determinades condicions.

-    Tal com demanava Catalunya, s’ha ampliat els terminis transitoris per a l’adaptació de diferents mesures respecte el primer document de compromís presentat ahir. En relació als ajuts als transformats i la seva integració en el règim de pagament únic, s’ha aconseguit un període transitori fins el 31 de desembre de 2011. Pel que fa l’aixecament de la prohibició de fer fruites i hortalisses en superfícies amb drets de pagament únic, el període transitori serà fins el 31 de desembre de 2010.

-    Les associacions d’organitzacions de productors tindran les mateixes competències que les organitzacions de productors, i a més, en podran formar part les anomenades organitzacions i persones físiques i jurídiques no associades a aquestes entitats.

-    Pel que fa a l’obligatorietat de destinar el 20% dels pressupostos dels fons operatius a mesures agroambientals, es redueix fins el 10%.

-    Després de dures negociacions, la Comissió es compromet a reforçar les exigències i controls fitosanitaris de les importacions de tercers països, per garantir la protecció fitosanitària de les produccions europees. Així s’evita una competències deslleial en els nostres mercats. Així mateix, es manté la preferència comunitària en els intercanvis amb tercers països: preus d’entrada, certificats d’importació, clàusula de salvaguarda especial, seguiment de les quantitats i dels calendaris dels contingents.

-    Mitjançant campanyes de promoció, es pretén fomentar una dieta saludable per a afavorir el consum de fruites i hortalisses entre la població, i en especial dels joves en edat escolar.

12 de juny de 2007