El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha fet una primera valoració del document de compromís que la Presidència i la Comissió Europea han fet arribar avui als Estats Membres per tal d’assolir un acord polític definitiu sobre la reforma de l’OCM de fruites i hortalisses. Segons Llena, “Catalunya veu amb bons ulls aquest primer document de compromís, tot i que encara hi ha certs aspectes a negociar”.

A hores d’ara, el Consell de Ministres d’Agricultura de la UE continua reunit a Luxemburg, i es preveu reunions bilaterals al llarg de la nit i de demà al matí per intentar arribar a un acord polític.

El conseller ha indicat que “avui s’ha fet un avenç significatiu si tenim en compte el document que es va començar a tramitar al gener d’aquest any”. Malgrat tot, encara hi ha punts pendents de resoldre. Segons Llena, un d’ells és determinar quin ha de ser el període transitori per a la desvinculació total de les ajudes als transformats, ja que actualment la Comissió Europea proposa que sigui de dos anys, però nosaltres apostem per situar-nos entre els tres o quatre anys”. Un altre punt a destacar, segons el titular del DAR, seria “la necessitat d’un període transitori de tres anys, en els quals es pugui continuar mantenint la prohibició de cultivar fruites i hortalisses en terrenys que actualment reben prima per pagament únic”. I un tercer punt que s’haurà de seguir durant les negociacions serà la petició de Catalunya que s’extremi les mesures per garantir que els productes importats de tercers països compleixin les mateixes condicions imposades als productes de la UE.

Segons ha indicat Joaquim Llena, “un dels grans avenços del dia és l’increment de la fitxa financera, que passa del 4,1% al 4,6% del valor de la producció comercialitzada per finançar les organitzacions de productors, és a dir, mig punt més del que estava previst. La pròpia Comissió diu expressament que s’haurà de destinar aquest increment a l’establiment de sistemes de gestió i prevenció de crisis de mercat.

Per al conseller d’Agricultura, “Catalunya té un sector de fruites i hortalisses potent i, si les propostes de la Comissió evolucionen de forma positiva com fins ara, tindrem una bona eina per potenciar el sector i posicionar-nos amb força al mercat europeu i internacional”.

11 de juny de 2007