El conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, presidirà demà la inauguració de la nova seu del Cololegi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

El Cololegi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits Agrícoles de Catalunya ha adquirit un local al carrer enamorats 62, al barri del Clot, de 570 metres quadrats adequant-lo com a la seva nova seu. Aquest canvi respon al creixement del nombre de cololegiats i un augment considerable de serveis, que en matèria de formació, administració, assessorament, prestacions cololegials i altres reben els 2400 Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles membres del Cololegi. Durant trenta-sis anys el local del Cololegi ha estat a Travessera de Dalt, 11-13.


CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
ACTE:Inauguració de la nova seu del Cololegi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
DIA:Divendres, 8 de juny de 2007
HORA:18:00 hores
LLOC:Cololegi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
c/Enamorats, 62
Barcelona


07 de juny de 2007