En relació al cas detectat de rinopneumonitis equina en una hípica de Llinars del Vallès, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural notifica que l’evolució dels animals de l’explotació és favorable. Cap altre animal ha emmalaltit i els afectats s’estan recuperant.

 A dia d’avui, se segueixen aplicant les mesures preventives adoptades en el seu moment. En especial i com a mesura de precaució es recomana que, en els concentracions d’èquids, els animals que hi participin es trobin vacunats en front la rinopneumonitis equina en els últims 6 mesos i que hagin transcorregut més de 15 dies d’aquesta vacunació.

 Recordem que el passat dia 22 de maig, el veterinari clínic responsable del control sanitari dels èquids presents en una hípica del Vallès Oriental va notificar als serveis veterinaris oficials del DAR la sospita clínica de Rinopneumonitis equina i la tramesa de mostres a un laboratori per a la seva anàlisi . 

 Una vegada rebuts els resultats laboratorials que evidenciaven títols alts d’anticossos enfront aquesta malaltia, el DAR va procedir a immobilitzar la hípica en qüestió i a realitzar una enquesta epidemiològica per esbrinar si els animals afectats van entrar en contacte amb altres èquids.

31 de maig de 2007