El Pla de Regadius a Catalunya preveu una inversió total de 4.400 milions d'euros

query_builder   27 febrer 2007 13:50

event_note Nota de premsa

El Pla de Regadius a Catalunya preveu una inversió total de 4.400 milions d'euros

Les principals actuacions son modernitzar els regs tradicionals i implantar nous regadius eficients a Catalunya

Amb aquests actuacions, es generar estalvi d’aigua, s’incrementa la producció i es genera més ocupació i riquesa econòmica

El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Joaquim Llena, ha presentat avui al Consell Executiu el Pla de Regadius a Catalunya. Actualment, hi ha prop d’un 1 milió 140 mil hectàrees de conreu a Catalunya, de les quals 275 mil son de superfície regada. Per tant, el 25% de la superfície de conreu del nostre país és de regadiu, i en la seva majoria, un 77% d’aquests 275 mil hectàrees, s’estan regant per reg tradicional.

Una de les prioritats del Govern és millorar la gestió de l’aigua en base als objectius establerts en la Directiva Marc de l’Aigua, aprovada per la Comissió Europea l’any 2000.

 D’acord amb els seus preceptes, s’ha de promoure i garantir l’explotació i l’ús del medi de manera responsable, racional i sostenible. En definitiva, promoure un ús sostenible de l’aigua a través de l’estalvi i aquesta és la filosofia que guia el Pla de Regadius a Catalunya, que avui el conseller Joaquim Llena ha presentat al Consell Executiu. Aquest pla contempla dues actuacions principals:

1. Modernitzar els regs tradicionals, entre els quals figuren els Canals d’Urgell, Pinyana, el Canal d’Aragó i Catalunya o bé el Delta de l’Ebre. Es tracta de modernitzar fins a 175 mil hectàrees de regadius en els pròxims anys, amb una inversió total prevista de 1.926 milions d’euros. D’aquesta manera, es millorarà el 60% de la superfície del reg tradicional actual. En el període 2007-2011, el nombre d’hectàrees que es preveu modernitzar és de 39.385, amb una inversió de 293 milions.

 2. Implantar nous regadius eficients a Catalunya. És el cas del Segarra-Garrigues, l’Algerri-Balaguer o bé el Segrià Sud i el Garrigues Sud. Nous regadius que permetrien incrementar en 125.000 hectàrees la superfície regada actualment, amb una inversió total prevista de 2.473 milions d’euros.

 En el període 2007-2011, es preveu posar en reg 64.500 hectàrees amb una inversió de 1.245 milions d’euros. Per tant, la inversió total prevista en el Pla de Regadius s’eleva fins els 4.400 milions d’euros i gràcies a la modernització dels regs tradicionals i la creació de nous regadius més eficients aconseguirem generar estalvi d’aigua i incrementar la producció dels nous cultius.

Bàsicament, el Pla centra la seva area d’actuació en les zones més àrides de Catalunya i amb menor pluviometria. D’aquesta manera, es millora la productivitat de les explotacions, ja que per exemple, la olivera incrementa el seu rendiment en un 500-600% amb la millora del reg. I el mateix succeeix amb el blat de moro: amb un estalvi del 30% d’aigua la seva producció creix un 25%. Hi ha altres consideracions a tenir en compte:

Actualment, només produïm el 40% del que consumim i amb la implantació de nous regadius, podríem incrementar aquest percentatge.

El regadiu fomenta l’ocupació directa en l’agricultura i permet fixar la població en el territori. En comparació amb una superfície de secà, la generació de mà d’obra és 12 vegades superior.

Millora les rendes dels propis pagesos i el seu entorn econòmic.

 Un altre benefici del regadiu és que afavoreix l’absorció del CO2. Cal tenir present que una hectàrea de blat de moro capta la mateixa quantitat de Co2 que una hectàrea d’un bosc tropical (30 tm de CO2).

 I finalment, amb una política de regadius eficient s’estalvia aigua. Si es modernitzes la superfície de reg tradicional de Catalunya podríem disposar d’un estalvi de 400 hectòmetres cúbics anuals.

Actualment, es dona servei a tota la població de l’àrea metropolitana amb només 250 hectòmetres cúbics l’any. En definitiva, el regadiu no només afavoreix al mon agrari sinó que és una font de beneficis per al conjunt de la societat catalana. Fomentant nous regadius eficients i modernitzant els existents disposarem d’una major producció d’aliments, de més aigua de boca per tot Catalunya i generarem més llocs de treball i riquesa a les zones pròximes al reg.

Les principals actuacions son modernitzar els regs tradicionals i implantar nous regadius eficients a Catalunya Amb aquests actuacions, es generar estalvi d’aigua, s’incrementa la producció i es genera més ocupació i riquesa econòmica

27 de febrer de 2007

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined