Els regants beneficiaris de la infraestructura de reg de suport que es construirà a Flix i Riba-roja d'Ebre, a la zona de Monredons-Valls, hauran d'aportar 1.667 euros per hectàrea regable. El Govern ha aprovat avui l'acord que concreta l'actuació d'infraestructura de regatge Reg de suport a aquesta zona, encomanada a l'empresa pública REGSA, adscrita al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). El Govern fixa en 1.667€ per hectàrea l'aportació dels beneficiaris al reg de Monredons-Valls.

Aquest acord se centra en dos aspectes bàsics: d’una banda, la fixació de l’aportació econòmica que correspon als beneficiaris i, d’altra banda, la determinació que l’establiment i cobrament de les aportacions dels beneficiaris serà gestionat per REGSA, d’acord amb el conveni entre la Generalitat i aquesta empresa, de 7 de març de 1994. Així, l’aportació econòmica que correspon als beneficiaris d’aquesta actuació d’infraestructura de regatge es fixa en 1.667 euros per hectàrea regable, que es farà efectiva en el termini de deu dies naturals a partir de l'arribada de l'aigua de la xarxa de reg a les seves respectives finques. A més, l'establiment i el cobrament de les esmentades aportacions serà gestionat per REGSA.

Reg de suport a la zona de Monredons-Valls

El projecte constructiu corresponent al reg de suport a la zona de Monredons-Valls, als termes de Flix i Riba-roja d’Ebre, a la comarca de la Ribera d’Ebre, comprèn les obres de captació i impulsió d’aigües de l’embassament de Flix, la construcció d’una bassa de regulació de 45.000 metres cúbics, situada a la planícia del turó de Monredons, així com la xarxa de distribució secundària i terciària. Els municipis beneficiaris de l’actuació són Flix (676,5 hectàrees) i Riba-roja d’Ebre (18,5 hectàrees), i l’alternativa de cultius considerada per al càlcul són: olivera (70 per cent), ametller (25 per cent) i presseguer (5 per cent). El pressupost total d’execució se situa en 6.372.400,84 euros, i el termini d’execució dels treballs és d’un any.

19 de juny de 2007