El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la resolució AAR/1640/2007 de 21 de maig del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per la qual s'aprova el Pla d'Obres i Millores Territorials de la zona regable d'Oliola (zona nord). En concret, aquesta zona té una superfície de 311 hectàrees on hi ha actualment 121 parceloles que pertanyen a 27 propietaris i que queden reduïdes a 69 finques a partir del procés de concentració parcelolària acordat per Decret de 12 de setembre de 2001 al quedar aquesta àrea inclosa en una zona regable i a petició de la majoria dels propietaris afectats.

El Pla d’Obres i Millores Territorials comporta les obres de millora de la xarxa de camins per donar accés a les noves finques que resultin de la concentració, la xarxa de desguassos principals i altres obres d’interès general. Aquestes obres i millores les realitzarà el DAR, amb càrrec als seus pressuposts i són totalment gratuïtes per als propietaris afectats. Així, el Pla suposa una inversió en el territori de 874.891 euros i inclou la construcció de 7.498 m. de camins, 5.083 m. de drenatge encanonat, millores a les finques i la col•locació de 288 fites de formigó per delimitar les noves finques.

S’ha de recordar que quan es publica l’aprovació del Pla d’Obres i Millores Territorials s’arriba ja a la fase de reordenació de la propietat, que amb l’Acord de concentració parcel•lària comportarà la distribució definitiva als propietaris de les finques de reemplaçament, les quals substitueixen a les antigues parcel•les que actualment conreen.

 05 de juny de 2007