Aquest mes de maig, han sortit publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al Boletín Oficial del Estado (BOE) les resolucions per les quals s’adopta la decisió favorable a la sol•licitud d’inscripció de la Denominació d’Origen Protegida “Oli de l’Empordà” i la Denominació d’Origen Protegida “Mongeta del Ganxet Vallès-Maresme”.

En aquestes resolucions es dóna publicitat al plec de condicions de les dues Denominacions d’Origen Protegides que, seguidament, s’enviaran a la Comissió Europea (CE) juntament amb la documentació que requereix l’article 5 del Reglament CE 510/2006, de 20 de març per tal que la CE tramiti la seva inscripció al Registre comunitari de denominacions d’origen protegides i de indicacions geogràfiques protegides.

Els municipis que composen la zona de demarcació geogràfica de la DOP Oli de l'Empordà pertanyen a les comarques de l'Alt Empordà i del Baix Empordà, a més d’alguns municipis adjacents de les comarques del Gironès i el Pla de l'Estany. Amb aquesta DOP es protegeixen els olis d'oliva verge extra elaborats a partir d’oliveres inscrites, al menys en un 80 % de les varietats Argudell, Corivell, Verdal (Llei de Cadaquès), totes autòctones, i Arbequina per separat o conjuntament i en un màxim del 20%, per altres varietats també de la zona.

 D’altra banda els municipis que composen la zona de demarcació geogràfica de la DOP Mongeta o Fesol del Ganxet Vallès-Maresme pertanyen a les comarques del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, i alguns municipis de la comarca del Maresme i de La Selva. Amb aquesta DOP es protegeix la mongeta (Phaseolus vulgaris L.) del tipus varietal “ganxet” comercialitzada coma llegum seca o, cuinada i en conserva.

29 de maig de 2007