Avui es publica al DOCG l’Ordre de Regadius que té com a objectiu modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies

 

Per aquest 2007 es destinaran més de 827.000 euros

 

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat avui l’Ordre de Regadius, a través de la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a instal·lacions comunitàries de comunitats de regants o altres entitats legalment constituïdes.

 

L’Ordre estableix les següents línies d’ajuts:

 

-     Ajuts per a la redacció de projectes i estudis de millora de regadius

-     Ajuts per a la execució d’obres de transformació i millora de regadius

-     Ajuts per a sufragar despeses de funcionament i de manteniment necessaris en instal·lacions de reg a pressió que hagi executat, executi o promogui l’administració

 

Actualment hi ha zones de regadiu que es van posar en servei fa més de 25 anys. Aquestes zones tenen sistemes de reg amb una infraestructura obsoleta que provoquen un consum excessiu d’aigua, així com grans despeses d’explotació. A més, aquestes instal·lacions ocasionen que el regant depengui totalment de les disponibilitats hídriques del moment i no pugui fer front a períodes de sequera. 

 

Per aquest motiu, aquestes actuacions tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i aplicació del reg als conreus, i l’emmagatzematge d’aigua. D’aquesta manera es fa front, amb garanties, a la manca d’aigua i la millora de les dotacions dels regadius infradotats.

 

Els ajuts aniran a càrrec de les anualitats 2007, 2008 i 2009 amb un import de 827.830,53, 3.500.000 i 3.500.000 euros, respectivament, per a cada una de les anualitats esmentades. El termini de presentació de les sol·licituds és de tres mesos.

 

Les actuacions en millora de regadius són una de les prioritats del DAR i tenen com a objectiu l’aprofitament dels diferents recursos hídrics existents en la pròpia zona, així com desenvolupar nous horitzons basats en estratègies de gestió de la demanda amb la finalitat d’aconseguir un estalvi i millora en l’eficiència de la utilització de l’aigua.

 

28 de maig de 2007