L’Administració agrària catalana farà afectiu el pagament corresponent a 326 expedients

La majoria d’aquests expedients corresponen a la demarcació de Lleida

El departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) començarà a fer efectiu a partir de demà dijous el pagament de 326 expedients pendents del quart any del Pla de recuperació de les oliveres afectades per les gelades del 2001.

El mes de gener ja es va fer efectiu el pagament de quasi la totalitat dels expedients presentats en aquest quart any amb dret a ajut (campanya 2005-2006), 1829, però van restar aturades o pendents d’un tràmit d’audiència tota una sèrie de sol•licituds.

Tal i com el DAR va anunciar, el pagament de part d’aquestes sol•licituds pendents es farà efectiu a partir de demà.

En concret, es pagaran els ajuts de 326 expedients i d’aquesta manera, l’Administració agrària catalana haurà resolt el pagament de 2.157 expedients, dels 3.238 presentats. Dels 1.081 expedients pendents (459 + 311+ 313) , 61 estan pendents de pagament i la resta estan pendents d’un tràmit d’audiència.

Per distribució geogràfica d’aquests 326 expedients, 3 corresponen a la demarcació de Tarragona i 323 a la de Lleida.

El passat mes de juliol es va aprovar l’Ordre APR/367/2006 a través de la qual es convocaven els ajuts de la campanya 2005-2006. En aquest sentit, es van presentar un total de 3.238 sol•licituds, de les quals 459 corresponien a expedients que no tenien dret a l’ajut per aquesta campanya perquè durant la campanya anterior ja no van ser beneficiaris en haver recuperat el potencial productiu. D’altra banda, 311 expedients havien triat l’opció d’ingressos, i per tant, tampoc podien ser beneficiaris de l’ajut per aquesta campanya perquè només podien rebre aquest ajut durant els tres primers anys del pla.

L’objectiu d’aquest ajut és pal•liar els danys soferts per les explotacions agrícoles d’olivera afectades, mantenir l’activitat agrària associada al conreu de l’olivera a les comarques afectades, evitar l’abandonament d’explotacions i conreus i el despoblament del territori afectat.

 23 de maig de 2007