El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), a través de l'empresa pública Promotora d'Exportacions Catalanes SA (PRODECA), ha organitzat per a aquest cap de setmana, i conjuntament amb Mercolleida, una visita dels components de la Junta de Preus del Porcí d'aquesta llotja al Mercat Porcí de Montfoort (Holanda).

Els membres de l'esmentada junta de preus de Mercolleida assistiran a una sessió del mercat holandès i també mantindran una reunió amb els seus responsables per tal de canviar impressions sobre el funcionament de les dues entitats que són les que marquen el preu del porcí, tant a l'Estat espanyol com a Holanda.

La Junta de Preus del Porcí de Mercolleida està composada per vuit membres representants de les principals empreses espanyoles de la producció de porcí, i per vuit membres que representen als principals escorxadors de l’Estat. Les cotitzacions que s’hi acorden serveixen de base al 90 per cent de les compres i vendes de porcs que es realitzen a l’Estat espanyol. En base a això, el preu de Mercolleida és la referència de mercat per a uns 25 milions de porcs i 2,75 milions de tones de carn de porcí que cada any es produeixen a Espanya. Mercolleida, juntament amb el Marché du Porc Breton, a Pleurin (França), el XMP de Bonn (Alemanya), i el de Montfoort (Holanda), constitueixen els principals mercats de referència del preu del porcí europeu. Durant les cinquanta-dues setmanes de l’any, els setze membres que formen la Junta de Preus del Porcí, es reuneixen a Mercolleida per tal de debatre la situació del mercat del porcí i fixar un preu de referència a aplicar durant la següent setmana. Donat el gran volum de transaccions que es realitzen en base al preu fixat per Mercolleida, aquesta Junta precisa, en molts casos, de llargs debats, donat que ambdues parts –productors i escorxadors- defensen amb gran intensitat les seves respectives posicions. Per tal d’ajudar a clarificar la situació del mercat, Mercolleida aporta, a les reunions, des de personal tècnic especialitzat en el sector del porcí fins a dades subministrades per empreses del sector, controlades per una auditoria externa, passant per l’aplicació d’un sistema tècnic de determinació de la tendència del preu del porcí. Tot i així, tradicionalment es produeix al llarg de l’any unes sessions en les quals el desacord entre les parts és total. En aquestes ocasions la Junta de Govern de Mercolleida és l’encarregada d’arbitrar sobre la fixació del preu. Malgrat aquest complert sistema utilitzat per Mercolleida per a la determinació del preu del porcí, en ocasions els membres de la Junta de Preus han manifestat que caldria estudiar la possibilitat de l’aplicació de noves tècniques, que fessin més senzilla i objectiva la determinació del preu. És en aquest sentit que des de Mercolleida s’ha proposat a PRODECA fer una visita al mercat de Montfoort (Holanda) per tal de conèixer de primera mà el funcionament de l’esmentat mercat, incrementar la relació entre els dos mercats de forma que, juntament amb el mercat alemany, es formi un eix de col•laboració personal i tècnica que faci inviable el plantejament d’una Llotja alternativa a Mercolleida, a nivell de l’Estat espanyol. Amb aquesta iniciativa també es busca incrementar la relació personal entre els membres de la Junta de Preus del Porcí, de forma que tingui efectes beneficiosos per al desenvolupament dels debats setmanals. 18 de maig de 2007