El director general de Planificació i Relacions Agràries del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR), Antoni Díaz, acompanyat de la directora general d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, va presidir ahir la Taula Sectorial de la Llet en la qual es va fer el recull del repartiment de la quota lletera corresponent a la campanya 2006-2007 i es va avançar l'esborrany de l'Ordre del MAPA pel proper període 2007-2008.

Montserrat Gil de Bernabé va indicar que “certament, ni el DAR, ni el sector estan satisfets amb el repartiment aprovat en la passada campanya, ja que es perden més de quatre milions de quilos de llet” i, en aquest sentit, la directora general del DAR explicitava als representants del sector que el Departament, de cara a la propera campanya 2007-2008, insta al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) a millorar aquest sistema de repartiment de la quota làctia entre les comunitats.

Precisament, Gil de Bernabé, en una reunió, celebrada aquesta mateixa setmana a Madrid, ha demanat al MAPA les dades sobre els criteris i prioritats utilitzats en el repartiment i ha defensat “un canvi de cara als corresponents al període 2007/2008, donat que l’actual no ha estat favorable als productors catalans del sector”. A més, quan a limitació de quota previ pagament, ha sol.licitat que s’estableixin 60.000 quilos per a cadascun dels Agricultors a Títol Personal (ATP) que ho demandin, sense límit de sol•licitants. El DAR també sol.licita que puguin accedir a la quota gratuïta aquells ATP que tinguin una producció per sobre els 220.000 quilos o bé que es pugui fer el repartiment de tota la quota gratuïta als ATP que, prèviament, n’hagin comprat.

Cal recordar que la distribució de la quota gratuïta a Catalunya per a la campanya 2006-2007 es va xifrar en 2.296.791 quilos.

22 de juny de 2006