El departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha fet efectiu avui un pagament als productors acollits als plans de reestructuració i reconversió de la vinya a Catalunya per un import de 1.009.476,54 €.

 

Aquest ajut té com a objectiu compensar als productors que s’acullin a un pla de reestructuració i reconversió de vinya per les pèrdues d’ingressos derivats de l’aplicació del pla. D’altra banda l’ajut també pretén participar en les despeses de reestructuració i reconversió.

 

L’import que avui s’ha fet efectiu correspon als ajuts per les mesures finalitzades de diferents campanyes:

 

expedients corresponents a joves agricultors, agricultors a títol principal i explotacions agràries prioritàries de la campanya 2005/2006.

expedients de campanyes anteriors (2004/2005, 2003/2004, 2002/2003 i 2001/2002).

 

El règim de reestructuració i reconversió de vinya té com a objectiu, pel que fa al raïm de vinificació, l’adaptació de la producció a la demanda del mercat.


El règim englova una o més de les següents accions:


- la reconversió varietal, incloent la que es faci mitjançant re-empelts

- la reimplantació de vinyes

- les millores de les tècniques de gestió de vinyes relacionades amb l’objectiu del règim

 

No s’inclou la renovació normal de vinyes que hagin arribat al final de la seva vida natural.

 

22 de juny de 2007