El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publica avui, la resolució AAR/1611/2007, del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) per la qual s’aproven les bases definitives de la concentració parcel•lària de la zona regable del terme municipal de Balaguer. En total, es tracta d’una superfície de 2.324 ha on hi ha actualment 527 parcel•les que pertanyen a 277 propietaris.

La concentració parcel•lària es va acordar per Decret de 17 d’abril de 2001 i a petició de la majoria dels propietaris afectats. El primer document elaborat va ser les bases provisionals de la concentració, que comprenen la situació i valoració de les parcel•les actuals. Aquestes bases es van sotmetre a enquesta amb caràcter provisional i es van estudiar i resoldre totes les al•legacions que s’hi van presentar. Precisament, la Comissió Local de concentració parcel•laria de la zona, en la seva reunió del proppassat dia 9 de maig de2007 va donar el vistiplau a les bases proposant-ne al DAR l’aprovació.

D’altra banda, el DOGC també publica avui la resolució AAR/1612/2007, de 17 de maig per la qual es declara la fermesa de les bases definitives de la concentració parcel•lària de la zona regable de la Conca de Tremp, termes municipals de Tremp, Talarn, Llimiana, Gavet de la Conca, Castell de Mur i Isona i Conca Dellà. Aquesta zona té una superfície de 5.268 ha on hi ha actualment 4.353 parcel•les que pertanyen a 1.062 propietaris. Les bases definitives de la concentració, que recullen la determinació, valoració i assignació de propietat de les parcel•les actuals es van aprovar per Resolució ARP/3035/2005, de 10 d’octubre.

La concentració parcel•lària es va acordar per Decret 13/2003, de 8 de gener. Ara comença la fase de disseny de les noves finques que culmina en el Projecte de Concentració. Posteriorment aquest document provisional passarà a constituir l’Acord de concentració amb caràcter definitiu.

31 de maig de 2007