El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) instarà al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) a millorar el repartiment de la quota làctia entre les comunitats autònomes. Així, el proper 19 de juny, la directora general d’Agricultura, Ramaderia i Innovació, Montserrat Gil de Bernabé, en el decurs d’una reunió a Madrid, demanarà al MAPA les dades sobre els criteris i prioritats utilitzats en el repartiment i defensarà un canvi de cara als corresponents al període 2007/2008, donat que l’actual no ha estat favorable als productors catalans del sector.

En aquest sentit, la posició que defensa l’administració catalana se centra en dos aspectes:

1. Quant a la limitació de quota assignada previ pagament de 40.000 quilos/ATP amb un màxim de 3 ATP: El DAR sol•licitarà 60.000 quilos per a cadascun dels Agricultors a Títol Personal (ATP) que ho demandin, sense límit de sol•licitants.

2. En l’assignació de quota gratuïta: El DAR sol•licitarà que puguin accedir a la quota gratuïta aquells ATP que tinguin una producció per sobre els 220.000 quilos o bé que es pugui fer el repartiment de tota la quota gratuïta als ATP que, prèviament, n’hagin comprat. Finalment, cal indicar que la distribució de la quota gratuïta a Catalunya 2006-2007 és la que es mostra en el següent quadre:

     
 

Quota

Explotacions

Barcelona

            535.467

9

Girona

          1.314.444

29

Lleida

            446.880

10

TOTAL

         2.296.791

48

15 de juny de 2007