El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui l'Ordre AAR/212/2007, del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats al foment de les races autòctones de protecció especial, i es convoquen els corresponents a l'any 2007.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les organitzacions o les associacions sense ànim de lucre que acreditin que disposen d’un mínim del 60% de les reproductores de les races de protecció especial. L’Objecte dels ajuts se centra en diferents àmbits: La Realització d’estudis sobre aspectes etnològics, zootècnics i productius de les espècies, així com de la seva caracterització morfològica i reproductiva. La realització d’estadístiques que recullin els aspectes productius, les estructures de població per ubicació de ramats, les línies i estirps, les edats i/o la capacitat reproductiva. Creació de bancs de germoplasma, semen i embrions congelats o reserva en viu. I elaboració de programes de conservació i millora genètica.

El termini de presentació de sol•licituds serà d’un mes a partir de demà dia 23 de juny. Els ajuts que estableix aquesta Ordre estan finançats íntegrament pels pressupostos generals de l'Estat i aniran a càrrec de la partida pressupostària AG02 D/770000111/6121 dels pressupostos del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a l’any 2007, dotada amb un import màxim de 72.120,00 euros. El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural considera necessari convocar els esmentats ajuts per tal que se’n puguin beneficiar les organitzacions o associacions de persones ramaderes reconegudes en l’àmbit territorial de Catalunya.

22 de juny de 2007