Apartir d'avui, ja es poden presentar les candidatures per als guardons de la pesca catalana, que organitzada el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR). Les confraries de pescadors tenen quinze dies per presentar les seves propostes a la Direcció General de Pesca i Acció Marítima del DAR, segons estableix l'Ordre AAR/200/2007, de 8 de juny, publicada avui en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. El lliurament dels premis tindrà lloc el 20 d'octubre en el marc de la Nit de la Pesca, que aquest any organitza la Confraria de Pescadors de Deltebre.

Amb aquests guardons, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural pretén reconèixer la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer. Els guardons són de dues classes: la Medalla i la Placa de la Pesca Catalana. La Medalla de la Pesca Catalana distingeix les persones físiques que hagin contribuït amb el seu esforç i dedicació a la millora del sector pesquer català. Per la seva part, la Placa de la Pesca Catalana distingeix les persones jurídiques, públiques o privades, que hagin destacat per la seva activitat a favor del foment de la pesca a Catalunya. Aquests guardons son a títol exclusivament honorífic i no comporten cap aportació econòmica.

El jurat està format per representants de l’Administració i del sector: el director general de Pesca i Acció Marítima, Martí Sans, com a president; el subdirector general de Pesca i Acció Marítima, Francesc Alcoverro, com a secretari; i en representació del sector, els vocals son el president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Vicenç Balaguer, i els presidents de les federacions territorials de Girona, Barcelona i Tarragona. Per a la convocatòria d’aquest any, es lliuraran un màxim de sis guardons, repartits entre medalles i plaques. A l’edició de l’any passat, els guardonats van ser: Vicenç Serra i Gregori, a títol pòstum per tota una vida relacionada amb la pesca; Francesc Fàbrega i Bosch, que va ser secretari de la Confraria de Pescadors de Llançà i de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona; Miquel Puignau i Mallol, que, a part d’una vida dedicada al mar, havia editat un treball on recullen els grans trets de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva; Joaquim Puig Pou, que va ser secretari de la Confraria de Pescadors d'Arenys de Mar i de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Barcelona; així com Vicenç Papiol i Giralt i Salvador Arbós Figueras, per la seva contribució al desenvolupament del món de la pesca.

19 de juny de 2007