El secretari general del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, (DAR), Jordi Bertran, acompanyat del subdirector general d'Agricultura, Ramon Lletjós i del subdirector general d'Estratègia Rural, Joan Barniol, s'ha reunit aquests dies amb el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, (CCPAE) i amb l'Associació de Productors, Elaboradors i Comercialitzadors de Productes Agroalimentaris Ecològics, (APECPAE).

Els responsables del DAR també es reuniran, properament, amb la nova Associació Empresarial per a l'Agricultura Ecològica, (ae2), integrada per elaboradors i comercialitzadors de productes ecològics certificats, els fins principals de la qual són la promoció del sector transformador i comercialitzador i exercir de lobby davant de l'administració i del sector.

Bertran, en aquestes trobades, ha explicitat l'aposta clara del DAR per l'agricultura i la ramaderia ecològiques dins del nou Pla de Desenvolupament Rural, 2007-2013 que te previst aprovar el Govern de la Generalitat la setmana vinent.

Cal recordar que el PDR (2007-2013) estarà dotat amb 1.016,230 milions euros davant els 998’059 milions executats en l’anterior període.

Pel que fa als recursos concrets destinats al sector ecològic, durant el període 2000-2006 es van destinar quasi 20 milions d’euros, sumant la mesura d’agricultura i de ramaderia, mentre que pel nou període les ajudes previstes pugen a més de 33,5 milions, gairebé un 70% d’increment.

Agricultura ecològica

Pel que fa a les mesures relatives a l’Agricultura Ecològica, el secretari general del DAR ha destacat les novetats per al nou període, i en aquest sentit, Bertran assenyala que “s’ha de tenir en compte que s’ha incorporat el compromís de la certificació de la producció com ecològica”, es tracta de fer arribar aquests productes al consumidor amb aquesta certificació distintiva que els atorga valor afegit. A més, el secretari general del DAR, ha incidit en el fet que “també s’ha incorporat un incentiu del 10% de l’ajuda quan tota la producció certificada es comercialitzi al consumidor etiquetat com ecològic o es vengui a altres empreses certificades de producció agroalimentària ecològica”.

Ramaderia Ecològica

Pel que fa al foment de la ramaderia ecològica, en aquest nou període es planteja una canvi radical, ja que partint de la mesura agroambiental en la qual es primava la producció es passa a incloure la comercialització. Així, una part del pagament va destinat a les parcel•les d’on s’obtenen els aliments certificats destinats a l’alimentació del bestiar, mentre que la resta de l’ajut es rep en base a una prima per a cada animal que estigui acollit al sistema de producció de carn ecològica, és a dir, a la comercialització i que el producte final arribi, doncs, al consumidor. Cal assenyalar també que En l’anterior període l’ajut agroambiental a la ramaderia ecològica només es cobrava per superfície de conreu o aprofitament farratger, associada a la càrrega ramadera. Així, tal com indica el secretari general del DAR, “amb aquestes primes el DAR es mira d’ajustar als costos reals que genera als productors l’aposta per la producció ecològica”. Precisament, en aquest darrer aspecte és on, com explica Bertran, “es vol incentivar sobretot les explotacions que engreixin els seus animals i que dirigeixin les seves produccions a la comercialització. Volem que el consumidor trobi amb facilitat els productes carnis ecològics i es posi en valor la seva qualitat”. També s’ha de tenir en compte que s’ha incorporat noves espècies zootècniques com són el porcí, l’aviram, tant d’engreix com de posta, els equins, l’apicultura, el vaquí de llet i l’oví i el cabrum de llet.

18 de maig de 2007