L’expansió del Consorci ha motivat un canvi en els seus estatuts per ampliar l’abast d’actuació i els àmbits de treball

 

El Govern ha aprovat avui la modificació dels estatuts del consorci Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC), dotant així a aquest ens d’un perfil més rural i amb capacitat de projectar les seves actuacions a nivell internacional. Actualment, la Generalitat forma part d’aquest consorci i té dos representants, un del departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i un altre del departament de Medi Ambient i Habitatge

 

En concret, s’ha aprovat la modificació de l’article 5 d’aquest estatut, relatiu a les finalitats del Consorci, amb l’objectiu d’adaptar-se a la realitat de les noves activitats del CTFC que no sortien en el redactat original dels estatuts, com per exemple la cooperació internacional. Alhora amb aquesta modificació es concreten àmbits temàtics de treball que si bé es consideraven inclosos implícitament en el redactat original, no estaven esmentats expressament.

 

Després de 10 anys de funcionament, el creixement i l’abast d’actuació del CTFC ha motivat aquest canvi d’estatuts, per tal d’ampliar el seu àmbit d’actuació, ja que fins ara els estatuts establien que era Catalunya, així com les àrees de treball, donat que ara només se centraven en el sector forestal.

 

Aquests àmbits temàtics en els quals s’aplicaran les finalitats citades són àmbits que afecten a ambdós departaments de la Generalitat que hi tenen representació. Els nous àmbits vinculats al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural són la planificació i la gestió del territori rural, així com el suport a les indústries del món agrari.  La resta d’àmbits més directament relacionats amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge són el forestal i agroforestal, el mediambiental i la conservació i gestió de la fauna.

 

22 de maig de 2007