El director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Josep Maria Besora, iniciarà des de dilluns dia 18 de juny i fins el 18 de juliol, un seguit d'actes arreu del territori per tal d'explicar les oportunitats del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) 2007-2013 del DAR, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 22 de maig i que està dotat amb 1.016 milions d'euros.

Les sessions posaran sobre la taula les oportunitats que genera del nou PDR i explicitarà, per a cada zona en concret, que del volum total d’inversió es destinarà a l’eix 1 (augment de la competitivitat), un 54’5% dels fons; a l’eix 2 (millora de l’entorn rural i del medi ambient), un 29’52%; i a l’eix 3 (qualitat de vida i diversificació) un 12’58%. En xifres concretes es destinarà 120 milions d’euros a la modernització d’explotacions agràries, un 69’05% més que els darrers 7 anys.

En el cas de les millores del medi ambient i de l’entorn rural es destinen 185 milions a les ajudes agroambientals, és a dir, un 30% més que en l’anterior període. A més també s’inverteixen 34 milions d’euros per a la diversificació d’activitats no agrícoles a les explotacions, la qual cosa representa un augment del 23%. D’altra banda les jornades serviran per posar sobre la taula el fet que en el nou PDR les mesures dirigides als agricultors professionals es gestionaran a través del Contracte Global d’Explotació (CGE) la qual cosa es tradueix en un acord de col•laboració entre l’Administració agrària catalana i els titulars de les explotacions per tal d’incentivar el desenvolupament d’un projecte global integrador de les funcions productives, econòmiques i socials de l’agricultura i que culmina en el foment de la viabilitat de les explotacions i en l’assoliment d’un desenvolupament rural sostenible. A més, aquestes trobades amb els principals agents agraris, socials, o econòmics del territori serviran per determinar en cada territori les conclusions que van sorgir del Primer Congrés del Món Rural de Catalunya, i com queden reflectides i fonamentades en el PDR 2007-2013. Aquestes jornades informatives comptaràn, a més, amb la intervenció del Subdirector General d’Estratègia Rural del DAR, els directors territorials, i responsables de la Fundació del Món Rural i s'inicien dilluns, a les 19:30 hores a l'Oficina Comarcal del DAR a Gandesa pel Pacte Territorial de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

El DAR dirigeix aquestes jornades informatives a tots els actors implicats del món agrari en cadascuna de les comarques catalanes, això és: Organitzacions empresarials, organitzacions agràries, associacions sectorials, Ajuntaments, Consells Comarcals, associacions municipalistes, entitats ecologistes i mediambientals, organitzacions sindicals i obreres, Indústries alimentàries rellevants al territori i a la resta d’entitats significatives del territori.

S’ha de recordar que el DAR, en el marc del Congrés del Món Rural de Catalunya, va impulsar 15 pactes territorials arreu de Catalunya amb la finalitat de promoure una dinàmica d’interrelació entre diferents agents socials i administracions públiques presents en cada part del territori, amb l’objectiu de consensuar una diagnosi de la seva realitat i establir conjuntament les línies estratègiques de desenvolupament rural pel seu futur.

15 de juny de 2007