En relació amb la sospita d’un focus de rinopneumonitis, declarada a finals del mes de maig en una hípica del Vallès Oriental, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) confirma que els resultats de l’analítica, emesos pel Laboratori Central de Veterinària d’Algete (laboratori de referència per a les malalties equines) són negatius a la presencia de les principals malalties equines, entre elles la rinopneumonitis viral equina. Així doncs, es descarta la sospita. Així mateix, el DAR comunica que l’evolució de l’estat sanitari dels èquids de l’explotació ha estat favorable i actualment, no presenten cap simptomatologia clínica. Malgrat això, es continuarà investigant el possible motiu de les baixes.

08 de juny de 2007