La Secretaria de Joventut, mitjançant la seva coordinació territorial a les Terres de l’Ebre, convoca una nova edició del concurs Art Jove a les Terres de l’Ebre, adreçada a joves residents a aquesta demarcació, menors de 30 anys.

Els projectes artístics es poden presentar del 28 de maig fins al 7 de setembre en qualsevol modalitat i la temàtica és lliure. El premi consisteix en una dotació econòmica de 500 euros a càrrec de Caixa Tarragona, i la possibilitat d’exposar a les Terres de l’Ebre i a Barcelona. Així mateix, i juntament amb altres obres finalistes, s’organitzarà una exposició col·lectiva a les Terres de l’Ebre i s’editarà un catàleg digital.

Art Jove a les Terres de l’Ebre és una iniciativa de la Secretaria de Joventut per tal de fomentar la creació i difusió artística de joves d’entre 18 i 30 anys del territori. L’objectiu de la proposta és ajudar els artistes de qualsevol tipus de modalitat i tendència artística a professionalitzar-se.

La primera exposició d’Art Jove, inaugurada al setembre de 2004, va ser “Física i Política”, de l’artista Alfred Porres. El juny de 2005 es va exposar les obres pictòriques de Jaume Vidal Arasa i Jordi Garcia Hierro i el maig de 2006 les fotografies de “Penjades”, de Rosa Curto, mostra que també es va presentar a la Sala d’Art Jove el mes de desembre de 2006.

Els interessats poden trobar més informació al web de la Secretaria de Joventut (www.gencat.cat/joventut) i a les coordinacions territorials de Joventut.

25 de maig de 2007