La presidenta de l’Institut Català de les Dones (ICD), Marta Selva, i la secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania, Carme Porta, han presentat avui les conclusions del seminari “Dones grans: polítiques, reflexions i bones pràctiques”, que s’ha desenvolupat a la seu de l’ICD a Barcelona al llarg dels dies 12, 13 i 14 de juny organitzat per aquests dos organismes del departament d’Acció Social i Ciutadania.

“Dones grans: polítiques, reflexions i bones pràctiques” s’ha realitzat en el marc del Pla d’acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) amb l’objectiu de reflexionar sobre polítiques innovadores en relació a les dones grans. Les sessions han estat dirigides per Anna Freixas, professora de psicologia a la Universitat de Córdova, experta en dones grans i autora de diversos estudis sobre aquest tema.

També hi han participat la metgessa Carme Valls i l’antropòloga Dolores Juliano, així com representants d’associacions, responsables de polítiques de ciutadania del departament d’Acció Social i Ciutadania i d’altres professionals especialitzades en aquest àmbit.

En el marc d’aquesta presentació, la presidenta de l’Institut Català de les Dones, Marta Selva, ha afirmat que “avui dia hi ha una gran diversitat de models de dones grans, que protagonitzen una àmplia varietat de projectes personals i col·lectius. Mai hi ha hagut tantes dones grans tan preparades ni amb tanta energia, amb un bagatge tan gran i amb tants anys per endavant”.

D’entre les reflexions presentades avui destaquen:

1. Els factors que uniformitzen les dones grans. Per exemple:

a. Lliuren el seu temps per atendre altres persones, són “persones a disposar”.

 b. Estan en una situació econòmica feble, la qual cosa suposa una participació limitada.

c. La seva realitat és poc visible.

 d. Les mirades positives sobre la seva experiència tenen poca trascendència social.

2. La necessitat de desmuntar els estereotips sobre la vellesa de les dones a nivell individual i a nivell social. Aquests tòpics associen la vellesa de les dones a situacions negatives com ara la malaltia. Ara bé, molts dels problemes de salut de les dones grans són produïts pel rol social que ocupen.

3. Cal construir nous models sobre les dones grans que les permetin viure satisfactòriament. Aquests models s’han de construir tant a nivell individual com a nivell col·lectiu.

4. Cal fer un procés transversal d’apoderament de les dones grans, també a nivell individual i col·lectiu.

5. Cal validar els sabers de les dones grans des del respecte a la seva dignitat i valorar el seu paper com a transmissores de sabers.

6. Cal fer visible i donar a conèixer les bones pràctiques de fer-se gran des de la diferència i en positiu.

7. Cal donar a conèixer el paper de les dones grans i dels seus espais de relació amb l’objectiu de facilitar referents a aquelles dones que encara no han donat el pas de “modificar-se”.

8. Les dones grans són ciutadanes, la qual cosa significa que han de ser tingudes en compte per donar (deures) i rebre (drets).

9. Moltes dones grans volen viure soles, sense que això signifiqui viure abandonades.

10. Moltes dones grans pateixen una manca de llibertat, la qual cosa significa que cal recuperar el desig, la voluntat i la llibertat.

Exposició Dones grans/Grans dones

L’Institut Català de les Dones va presentar en el marc de la recent edició de Firagran l’exposició Dones grans/Grans dones que proposa desmuntar els tòpics que associen la vellesa de les dones a un punt final, a la desaparició de la sensualitat i la sexualitat, a la malaltia, a la invisibilitat social, política i econòmica, a la passivitat i a la solitud obligada.

En concret, els 8 plafons de la mostra ofereixen textos i imatges que fan reflexionar sobre els següents aspectes: la solitud, la passivitat, la dependència, la salut, l’alimentació i l’activitat física, la capacitat d’aprendre, la invisibilitat, la cura de les altres persones, el temps, la sensualitat i la sexualitat, el propi cos, la llibertat i la participació política i social.

Amb aquesta iniciativa l’Institut Català de les Dones contribueix a visualitzar les dones grans i les seves aportacions, i dóna valor a les seves experiències vitals, ja que és necessari que les veus de les dones de totes les edats siguin escoltades i reconegudes.

La mostra està inspirada en el llibre Demà més.Dones,vides i temps, (editat per l’ICD en la col·lecció Quaderns de l’Institut) de la doctora en psicologia, Anna Freixas, qui també ha estat la directora del seminari que finalitza avui a Barcelona sota el títol “Dones grans: polítiques, reflexions i bones pràctiques”. La mostra forma part del catàleg d’exposicions itinerants de l’Institut Català de les Dones i pot ser sol·licitada per les entitats i ens locals de Catalunya.

Currículum Anna Freixas

Doctora en psicologia per la Universitat de Barcelona i catedràtica de l’Escola Universitària de la Universitat de Córdova. Els seus treballs d’investigació i les seves publicacions tracten sobre coeducació i psicologia. Ha estat guardonada amb els premis Rogeli Duocastella de Investigación en Ciencias Sociales i el Premio Carmen de Burgos, de la Universitat de Màlaga. Altres àmbits de docència i investigació d’aquesta experta són el feminisme en la investigació i la docència en psicologia des d’una perspectiva de gènere. Impulsora de la Cátedra de Estudios de las Mujeres, de la Universitat de Córdova, ha estat consellera en el Consejo Asesor de la Segunda Modernización de Andalucía de la Junta de Andalucía, i és autora de nombroses publicacions (llibres, artícles, ponències) sobre psicologia, envelliment i coeducació. Polítiques públiques per a les dones grans

L’Institut Català de les Dones és l’organisme que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones del Govern de la Generalitat. Aquestes polítiques es troben recollides en el V Pla d\'Acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007) i pel que fa a actuacions en favor de les dones grans contempla mesures que poden ser resumides en 4 àmbits principals:

- Plans de Salut i d\'Atenció Sanitària amb actuacions específiques adreçades a dones grans.

 - Atenció integral davant les necessitats de les dones grans.

- Ajuts econòmics i tècnics a les associacions de dones grans, i per a la realització de jornades o trobades

- Mesures que prioritzen l’accés de les dones grans a habitatges públics i a habitatges tutelats.

14 d’abril de 2007