L’Institut Català de les Dones, òrgan adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania, organitza les estades de temps lliure per a dones amb fills i filles exclusivament al seu càrrec, que consisteixen en deu dies en hotels de la costa catalana, en règim de pensió completa. Enguany, a Catalunya, se’n podran beneficiar 90 dones i 134 infants.

Aquestes estades, que tindran lloc del dia 1 al 10 de juliol, s’organitzen per tal de donar l’oportunitat a dones amb poc recursos econòmics i amb infants exclusivament al seu càrrec, de gaudir d’uns dies de vacances. Es dóna prioritat a les dones que tinguin infants menors i que es trobin en situacions d’especial necessitat, amb ingressos mínims o nuls, que resideixin o hagin residit en una casa d’acollida o un centre similar, que hagin estat víctimes de violència masclista o siguin aturades de llarga durada.

 L’Institut Català de les Dones i l’Instituto de la Mujer, que coorganitzen aquest programa des de l’any 1999, aporten les despeses d’allotjament, manutenció i transport, així com les activitats que realitzaran les dones i els infants al llarg dels dies que duren les vacances.

Les sol·licituds es poden formular en l’imprès normalitzat que està disponible al web http://www.gencat.cat/icdones, així com a la seu central de l’Institut Català de les Dones a Barcelona (Plaça Pere Coromines 1) i a les oficines d’informació de l’Institut Català de els Dones següents:

• Tarragona: Carrer Sant Francesc, 3. Edifici de la Delegació del Govern.

• Lleida: Avinguda del Segre, 5. Serveis Territorials d’Acció Social.

• Girona: Carrer Juli Garreta, 14, entresòl. Edifici de la Delegació de Joventut.

• Tortosa: Carrer Montcada, 23. Edifici de la Delegació del Govern, Palau Abària.

6 de juny 2007