La consellera del Departament d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, assistirà dissabte, 9 de juny, a la sessió plenària del Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC). En la sessió també participarà la presidenta del CNDC i presidenta de l'Institut Català de les Dones, Marta Selva.

El CNDC és un òrgan participatiu i consultiu de l'Institut Català de les Dones, organisme adscrit al Departament d'Acció Social i Ciutadania. El CNDC està format per representants de 280 entitats de dones de Catalunya.

A través del CNDC les entitats de dones esdevenen interlocutores de les polítiques de dones que realitza el Govern de la Generalitat que es troben recollides en el Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones (2005-2007).

En aquesta reunió, la 4a sessió plenària d'aquest organisme consultiu, s'informarà sobre els projectes que desenvolupen els diferents grups de treball i les assemblees territorials, el contingut de la 51 sessió de la Commission on the status of women (NNUU) i les properes actuacions de l'Institut Català de les Dones.

El grups de treball del CNDC aprofundeixen en temes específics relacionats amb les polítiques de dones: realitzen estudis, dictàmens, plans o propostes d'actuació específiques en aquest àmbit. Actualment hi ha formats set grups de treball, cinc dels quals tenen per objecte de treball les polítiques dels eixos del V Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya (2005-2007). Els altres dos tenen per objecte la definició del model de participació del CNDC i la Llei de dependència.

El CNDC també compta amb la participació de les Assemblees Territorials de Dones de Catalunya (ATDC) que sorgeixen de la voluntat de plantejar la participació tenint en compte la diversitat territorial i fer possible que els grups i entitats de dones de tot Catalunya tinguin l'oportunitat de conèixer, proposar i intercanviar experiències entre elles i l'Institut Català de les Dones.

Actualment hi ha constituïdes les ATDC de l'Alt Pirineu i Aran, Girona, Tarragona, Terres de l'Ebre i Lleida.ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
ACTE:Sessió ordinària del plenari del Consell Nacional de Dones de Catalunya
DIA:Dissabte, 9 de juny
HORA:13.15 h
LLOC:Col·legi d'Advocats de Tarragona (C. Enric d'Ossó 1, Tarragona)