La Generalitat de Catalunya dóna suport a les reivindicacions de les dones gitanes a Catalunya

El 8 d'abril es celebra el Dia internacional del poble gitano

query_builder   5 abril 2007 13:55

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya dóna suport a les reivindicacions de les dones gitanes a Catalunya

El 8 d'abril es celebra el Dia internacional del poble gitano

En el marc del Pla Integral del Poble Gitano del Govern de la Generalitat, durant tot el 2007, des del Departament de Governació i Administracions Públiques, i concretament la Secretaria d’Acció Ciutadana que coordina el Pla, i des de l’Institut Català de les Dones, del Department d’Acció Social i Ciutadania, es recullen les reivindicacions de les dones gitanes a Catalunya, que com a dones i gitanes estan treballant per la superació de les desigualtats del seu poble, i que proposen un feminisme inclusiu i enriquidor, sense renunciar ni a la igualtat d’oportunitats ni a la seva cultura.

Al llarg de l’any 2007, i per tot el territori de Catalunya, es duran a terme un seguit de conferències participatives, que sota el títol “Les dones gitanes a Catalunya: transformant la vida i la cultura mitjançant el diàleg”, tenen com a objectiu trencar amb els estereotips i prejudicis entorn les dones gitanes i la seva cultura, així com fomentar una visió positiva de la mateixa, partint del treball conjunt entre moviments socials i administracions públiques.

Aquestes conferències són organitzades conjuntament amb les entitats:

 Associació Sociocultural Gitana Lachó Bají Calí; entitat de l’Hospitalet de Llobregat que porta treballant pel poble gitano molts anys, i que està dirigida totalment per dones gitanes.

 Associació Gitana de Dones Drom Kotar Mestipen; primera entitat de dones gitanes a Catalunya creada l’any 1999, amb un important treball a l’àmbit de l’educació de qualitat per les noies i adolescents gitanes, i l’educació de les dones gitanes adultes.

També compten amb el suport d’altres grups de dones gitanes formals o informals del territori, així com amb entitats gitanes mixtes.

Per què les dones gitanes?

La situació de les gitanes a Catalunya i a tota Europa té molts elements en comú, però principalment coincideix en la múltiple desigualtat i en la discriminació que viuen en el seu dia a dia, tant directa i en els àmbits que haurien de representar els seus drets; treball, educació, habitatge, salut, participació social... com indirecta, a través dels mitjans de comunicació, la falta de visibilitat o dels prejudicis i estereotips construïts històricament al voltant de la cultura gitana, i especialment de les dones gitanes.

Aquesta situació té la seva contrapartida en l’actual situació que s’està vivint a nivell europeu, i també a Catalunya, de canvi, de transformació, i des d’un punt de vista dels moviments de dones gitanes, de lluita. Principalment, de lluita per l’accés als diferents serveis i drets, com el treball i la formació, tot i que també per la representació social i/o política.

Actualment dues dones gitanes joves tenen el seu seient al Parlament Europeu, i estan lluitant per posar en marxa múltiples lleis i projectes que acabin amb la discriminació i l’exclusió que viu el poble gitano, i que de forma més propera afecta a les dones gitanes.

Existeix una xarxa internacional de dones gitanes (IRWN), i el Forum de joves gitanos i gitanes (FERYP) està actualment dirigit també per una jove gitana. És dir, que hi ha molt per fer, i les dones gitanes en són conscients; de manera que volem treballar de manera conjunta amb elles per tal de superar les barreres que encara existeixen el lliure exercici de la ciutadania, i els drets i obligacions que en comporta. Però tenint molt clar que només les persones que tenen un bon nivell de formació poden desenvolupar aquesta ciutadania en igualtat d’oportunitats, i alhora, defensar el dret a desenvolupar les pròpies diferències.

Algunes informacions per a la reflexió...

 Les dones gitanes pateixen un triple discriminació; com a dones, com a gitanes i com a persones sense titulacions acadèmiques i capacitat d’influència en les esferes de poder.

 Pateixen un fort racisme, fonamentat en els estereotips i prejudicis construïts al llarg de la història, cristal·litzats en l’imaginàrium social i reproduïts pels mitjans de comunicació.

 Les dones gitanes són subjectes actius capaços de crear i de transformar, no són objectes que cal transformar des de visions paternalistes, perquè les dones gitanes són conscients de la seva situació d’exclusió i volen superar-la.

 Calen accions formatives de qualitat per aconseguir l’èxit laboral i la inclusió social, sense la qual les polítiques dirigides a elles no tindran èxit. Les dones gitanes disposen d’habilitats i coneixements extraacadèmics que les capaciten que a respondre a les noves exigències del mercat laboral formal.

 Dels nois i noies gitanes que comencen la ESO a l’estat espanyol, un 80% abandona abans de l’últim curs. Un 39% de l’alumnat gitano es troba en programes d’educació compensatòria, en front a un 14% del no gitano.

 Les dones gitanes tenen un taxa superior d’atur que els homes gitanos, i la majoria de les que treballen ho fan en condicions d’alta temporalitat i precarietat.

 A Europa, a més han hagut de patir esterilitzacions forçades, i pateixen una gran segregació escolar degut que a gran part de l’alumnat gitano es troba escolaritzat a centres educatius per a persones amb discapacitat mental o a escoles “per a gitanos”, on el nivell educatiu és molt baix.

 Segons diversos estudis, tenen més possibilitats de patir pobresa, i això les fa molt més vulnerables davant la salut, arribant a una esperança de vida no només per sota de les dones no gitanes, sinó també per sota dels homes gitanos.

 FONTS:

POBLACIÓN GITANA Y EMPLEO. Un estudio comparado. Fundación Secretariado Gitano (2006) INCORPORACIÓN Y TRAYECTORIA DE NIÑAS GITANAS EN LA ESO. Fundación Secretariado Gitano. CIDE/Instituto de la Mujer (2006) INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES GITANAS EN LA UNIÓN EUROPEA. Comisión sobre los derechos e las mujeres e igualdad de género. Relatora: Lívia Járóka (2006) BRUDILA CALLÍ: Las mujeres gitanas contra la exclusión. Superación del absentismo y fracaso escolar de las niñas y adolescentes gitanas. Plan Nacional I+D+I. Instituto de la Mujer, Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Dpt. Teoria i Història de l’Educació. (2000-2003). CALLÍ BUTIPEN: Mujer Gitana y Mercado Laboral. Plan Nacional I+D+I. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer. (2003-2004). MESTIPEN ROMÍ: Mujer gitana y asociacionismo en España. Retos y contribuciones. Plan Nacional I+D+I. Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales/ Instituto de la Mujer. (2004–2006)

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined