L'Institut Català de les Dones demana a Dolce&Gabbana que retiri un anunci perquè banalitza la violència vers les dones

L'any 2006 van augmentar un 73 % respecte l'any anterior les queixes de la ciutadania sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació

query_builder   21 febrer 2007 15:32

event_note Nota de premsa

L'Institut Català de les Dones demana a Dolce&Gabbana que retiri un anunci perquè banalitza la violència vers les dones

L'any 2006 van augmentar un 73 % respecte l'any anterior les queixes de la ciutadania sobre la representació de les dones en els mitjans de comunicació

L’Institut català de les Dones, adscrit al Departament d’Acció Social i Ciutadania, s’ha posat en contacte per carta amb els representants de l’empresa Dolce&Gabbana a Barcelona per demanar la retirada d’un anunci en la seva web http://eng.dolcegabbana.it/dolcegabbana.asp?toSection=ADVERTISING on un home manté una dona al terra agafada per les mans, mentre quatre homes miren l’escena.

Segons Marta Selva, presidenta de l’Institut Català de les Dones, “l’anunci banalitza i frivolitza la violència masclista, contra la qual estem lluitant des de tots els fronts”. La presidenta de l’Institut Català de les Dones també demana que “els mitjans de comunicació, en lloc de difondre missatges complaents amb aquesta violència, col•laborin en eradicar-la de l’imaginari social”.

L’any 2006 l’Institut Català de les Dones va rebre 149 comunicacions entre queixes i comentaris positius en relació a la representació de les dones en els mitjans de comunicació. Les queixes representen un 92%, i les pràctiques positives un 8%, registrant-se un increment global del 67 % respecte l’any anterior. Pel que fa a les queixes, l’any 2006 van augmentar un 73 % respecte l’any anterior i les pràctiques positives un 20%. Gairebé una quarta part de les queixes (24%) fan referència a l’ús del cos de la dona en els continguts dels mitjans.

Un cop analitzades les queixes concretes, l'Institut Català de les Dones n'informa les empreses responsables tot convidant-les a utilitzar idees més properes a una realitat que, sortosament, s'està allunyant dels estereotips sexistes tradicionals, i se les encoratja a què, en lloc de reproduir aquests estereotips, contribueixin a superar-los. L'objectiu d’aquestes observacions és que puguin servir per millorar les seves estratègies comunicatives, per la qual cosa també se'ls ofereix la col•laboració de l'Institut Català de les Dones.

Pel que fa als comentaris positius, també s'analitzen i es fan arribar a les empreses responsables per tal de reconèixer la seva aposta per la normalització de la imatge de les dones, reforçar la seva tasca, i visibilitzar així exemples positius en el seu sector.

Amb aquestes actuacions l’Institut Català de les Dones facilita la participació i, alhora, visibilitza tant la cultura de la discrepància pel que fa a missatges, evidents o subliminals, que suposen una discriminació de les dones, així com les bones pràctiques que poden servir d'exemple positiu a seguir. En els casos que s’escau, l’Institut Català de les Dones actua també sense haver-se formulat queixes per part de la ciutadania, així com també pot sol•licitar la retirada de l’anunci per la via judicial.

En el cas de l’anunci de Dolce&Gabbana s’ha demanat la retirada de la imatge en qüestió a l’empresa i s’ha comunicat que de no fer-se efectiva la retirada de l’anunci, l’Institut Català de les Dones pot actuar judicialment. segons la disposició addicional sisena de la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere que modifica l'article 3 a) de la Llei 34/1988, d'11 de novembre, General de Publicitat, en el sentit que considera il•lícita “la publicitat que atempti contra la dignitat de la persona o vulneri els valors i drets reconeguts a la Constitució, especialment els que es refereixen als seus articles 18 i 20, apartat 4. S'entendran inclosos en la previsió anterior els anuncis que presentin a les dones de forma vexatòria, bé utilitzant particular i directament els seu cos o part d'aquest com a mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé la seva imatge associada a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament coadjuvant a generar la violència a que es refereix la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere”. Institut Català de les Dones L'Institut Català de les Dones és l’organisme del Govern de la Generalitat de Catalunya que dissenya, impulsa, coordina i avalua les polítiques de dones que desenvolupa l'administració de la Generalitat a través de les actuacions incloses en el Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007 que està estructurat en 6 eixos, que recullen 95 objectius i un total de 519 mesures i 961 actuacions. L'eix 6 d’aquest Pla és el Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones. És en compliment d’aquest Pla que l’Institut Català de les Dones, al costat d’altres iniciatives d’entitats i associacions dedicades a aquest àmbit, vetlla per a què els mitjans de comunicació siguin respectuosos amb les diferències entre els sexes i contribueixin a eliminar la discriminació de les dones i els missatges sexistes.

21 de febrer de 2007

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined