La Generalitat de Catalunya posa en funcionament la plataforma virtual Talla amb els mals rotllos

query_builder   4 octubre 2006 16:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya posa en funcionament la plataforma virtual Talla amb els mals rotllos

Aquesta xarxa permet la comunicació, formació i cololaboració entre persones implicades en la prevenció de les violències contra les dones i també té una part oberta a tothom

Avui es presenten en un acte les actuacions que l’Institut Català de les Dones endega aquest curs 2006-2007 en el marc del programa Talla amb els mals rotllos, adreçat a la formació i comunicació dels joves per prevenir la violència domèstica. La principal novetat és la posada en funcionament d’un portal virtual que té com a objectiu crear un espai de comunicació entre les persones implicades, des d’una vessant professional, en actuacions per a la prevenció, la formació i la sensibilització de joves i adolescents contra les violències envers les dones. Amb l’aplicació de les noves tecnologies al programa Talla amb els mals rotllos es farà arribar a tot el territori català, gràcies a l’accès a Internet, el treball que fins ara havien realitzat grups de joves de forma presencial a diferents centres educatius de Catalunya on se’ls havia format com a agents educatius per prevenir la violència domèstica entre iguals en espais de relació i participació com centres d’ensenyament, associacions juvenils, casals de joves, etc. La plataforma virtual e-Catalunya Talla amb els mals rotllos és una iniciativa de l’Institut Català de les Dones, la Secretaria General de Joventut i el Departament d’Educació, realitzada a través la Direcció General d’Atenció Ciutadana. La Universitat Ramon Llull col·labora en el portal Talla amb els mals rotllos des de la direcció i coordinació de continguts que aporten investigadores del Grup de Recerca en violència i comunicació de la Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. Aquest portal s’inclou en el projecte e-Catalunya de la Generalitat, que és una plataforma que crea punts de trobada virtuals especialment dirigits a comunitats professionals que treballen conjuntament i a xarxes ciutadanes formades per col·lectius diversos. Un portal de relació dels diferents agents La nova plataforma virtual està en període de proves des del passat mes de juny i neix amb un triple objectiu. En primer lloc, amb la voluntat de facilitar un espai de relació entre els joves agents educatius. Per altra banda, pretén crear una font de formació entre els joves agents educatius i les persones que realitzen la formació dels cursos. I finalment, obrir un espai d’interrelació on, a part dels agents i els entitats formatives, s’hi sumin també el professorat i l’alumnat dels centres educatius, així com persones professionals que treballin en la prevenció de les violències vers les dones en les persones joves.

Funcionament

A la plataforma virtual e-Catalunya Talla amb els mals rotllos s’hi accedeix a través de http://ecatalunya.gencat.net/ i s’estructura en tres grups: joves agents de prevenció, formació joves agents de prevenció i centres educatius, espais juvenils i professionals. Els continguts de l’espai virtual estan estructurats a partir d’eines com els blocs, els fòrums, els sistemes wiki, organitzadors de fitxers, àlbums de fotos, calendaris i també s’inclouen llistes de correu.

Centres educatius, espais juvenils i professionals

 Aquest és l’espai de comunicació entre totes les persones que utilitzen el portal, tant els joves agents educatius com les persones que intervenen en la formació dels tallers, el professorat dels centres, així com l’alumnat d’aquests centres. L'objectiu d’aquest grup és mantenir la comunicació entre usuaris i usuàries i donar eines de treball i reflexió al professorat per sensibilitzar l'alumnat. Aquest grup té una part pública i una part privada Continguts públics (oberts a tots els públics)

 • Espai per al debat: que permet votar a favor o en contra de les propostes culturals i informatives més actuals.

• El tema del trimestre: Articles d'opinió a càrrec d'especialistes, amb una sèrie de preguntes per generar el debat. En concret, el primer “Tema del trimestre” és un article de la directora de cinema Isabel Coixet, que també participarà en el fòrum de debat durant el trimestre. Continguts privats (accessibles pels membres que es registrin al portal)

• El tema del trimestre. Què en penseu?: permet enviar respostes a les preguntes que apareixen al final de l' article d'opinió.

• Calendari de formació: calendari de sessions formatives a realitzar en els centres educatius.

 • Finestra oberta: De què voleu parlar?: us oferim alguns temes de debat i en podeu proposar d’altres.

• Observatori mediàtic: comentari sobre alguna proposta d'actualitat.

 • Recursos d'informació: enllaços a pàgines web, recomanacions bibliogràfiques, pel•lícules i altres.

 • Àlbum de fotos

 Joves agents de prevenció

Aquest és el grup que forma el nucli bàsic del portal . L'objectiu és que aquest àmbit del portal sigui una eina relació i intercanvi d'informació i experiències entre els agents de prevenció. Per aprofundir en problemàtiques comunes, es creen subgrups territorials (Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre, Barcelona). També té continguts específics per a complementar la seva formació. Totes les eines d’aquest grup són privades Continguts :

• Calendari: calendari de sessions als centres educatius i altres trobades entre agents.

 • Debat d'experiències i temes professionals: fòrum de relació sobre temes professionals dels joves agents de prevenció

• Per saber-ne més: informació útil i especialitzada per als joves agents de prevenció sobre cursos i jornades que afavoreixin la seva formació continuada.

• Diàlegs : espai de relació informal dels joves agents de prevenció.

Espai de formació contínua per a joves agents de prevenció

Aquest és l’espai de formació contínua per a joves agents de prevenció i inclou les persones que segueixen els cursos presencials Talla amb els mals rotllos i el professorat de les entitats que han realitzat la formació dels tallers. D'aquest grup també en surten subgrups territorials (Girona, Lleida, Tarragona, Terres de l'Ebre, Barcelona) i totes les eines també són privades i només s’hi pot accedir per invitació. Continguts:

 • Calendari de formació: calendari de formació als joves agents de prevenció

• Tutorial: fòrum de relació entre tutors/es i els joves agents de prevenció.

• Noves perspectives: informació sobre les principals recerques sobre el fenomen de les violències.

Talla amb els mals rotllos

Talla amb els mals rotllos és el nom que engloba les accions de prevenció adreçades a la població jove que porta a terme el Govern de la Generalitat de Catalunya aquesta legislatura i que inclou accions com campanyes mediàtiques i un programa de formació per a joves agents educatius. Fins al moment s’han format 73 nois i noies joves com a agents educatius en la prevenció de les relacions abusives. A través d’un curs se’ls ofereixen recursos per promoure relacions respectuoses entre les persones joves, tot fomentant la resolució no violenta dels conflictes.

Aquests agents educatius han realitzat 109 tallers contra les relacions abusives en 33 centres educatius de Catalunya. Aquestes actuacions formen part del programa d'actuacions per a la sensibilització social del Programa per a l'abordatge integral de les violències contra les dones (2005-2007), que és un dels eixos que configuren el V Pla d’Acció i Desenvolupament de les Polítiques de Dones a Catalunya (2005-2007).

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined