Les dones reivindiquen que es reconegui el seu paper en la prevenció i resolució dels conflictes armats i exigeixen participar en les negociacions dels acords de pau

En conseller primer i president en funcions de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, la presidenta de l’Institut Català de la Dona, Marta Selva, i el director de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, David Minoves, clouen avui les jornades "Les mediacions femenines. Una pràctica de pau", que s’emmarquen en la commemoració el proper 24 de maig del Dia Internacional de les Dones per a la Pau i el Desarmament.

L’Institut Català de la Dona i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han organitzar aquestes jornades, que han comptat amb l’Escola de Cultura de Pau de la UAB i l’associació Dones x Dones en la coordinació de continguts. 

Les jornades han comptat amb les intervencions de 18 dones expertes, provinents de Guatemala, Iran, Sudàfrica, Irlanda del Nord, Israel, Palestina, Sàhara, Iraq, Colòmbia, Estats Units, Afganistan, Sèrbia, Bòsnia-Herzegovina i Noruega. Entre aquestes expertes hi ha dones que han participat directament en mediacions de processos de pau a través d’organismes oficials, així com dones que participen en xarxes realitzant pràctiques de resistències i mediacions des de la seva posició de societat civil.

A través d’aquesta cimera, la Generalitat de Catalunya manifesta la voluntat d’impulsar la implementació de la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, i es compromet a visibilitzar i potenciar els moviments de dones que treballen en la construcció de la pau. En concret, l’Institut Català de la Dona, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, l’Escola de Cultura de Pau, i Dones x Dones informaran periòdicament de la situació de les dones en els conflictes armats.

Al llarg de dos dies s’han analitzat i debatut les diferents experiències de dones que realitzen mediacions per a la construcció de la pau, i s’ha arribat a les següents conclusions:

1. Les dones líders en mediacions en els processos de pacificació dels conflictes armats reivindiquen el protagonisme femení en les estratègies de prevenció, resolució d’aquests, així com en la reconstrucció de les societats afectades

2. Cal incloure les dones a les negociacions de pau i que existeixin espais específics en els que s’escolti la seva veu.

3. Cal que es recolzin les iniciatives de mediació de les dones durant els conflictes i pel que fa a l’aplicació dels acords signats.

4. Cal visibilitzar el paper actiu i protagonista de les dones en els processos de creació i construcció de la pau i evitar l’estereotip que les mostra com a víctimes silencioses i passives.

5. Les dones han de tenir l’oportunitat de dissenyar la seva pròpia agenda de temes a negociar, i prioritzar pel que fa a la seva implementació.

6. Cal que la comunitat internacional reconegui que les dones són capaces de mantenir els seus espais de negociació malgrat que les negociacions generals quedin bloquejades.

7. S’ha d’incorporar la cultura de les dones a les negociacions pel que fa a la seva capacitat comunicativa, conciliadora, inclusiva, creativa i de qüestionament dels models jeràrquics basats en l’abús de poder.

8. S’ha de d’incorporar la concepció de seguretat de les dones, molt més vinculada a la seguretat humana, i evitar conceptes de seguretat massa associats al militarisme i l’armamentisme.

9. El concepte de pau ha d’incloure aspectes com la justícia social i els drets humans, àrees en què les que les dones s’han implicat històricament, així com l’impuls de la participació femenina en la reconstrucció de les societats.

10.  Cal que s’implementi efectivament la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, ja que és el resultat dels processos de pressió portats a terme per dones de tot el món per tal de que la seva experiència sigui escoltada i incorporada en la prevenció i reconstrucció dels conflictes.