El Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia acull avui una jornada sobre el desenvolupament reglamentari de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal. La jornada, que ha estat organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya en col·laboració amb el CEJFE, ha estat inaugurada pel secretari d'Estat de Justícia, Julio Pérez Hernández, acompanyat del vicerector de tecnologia de la UOC, Llorenç Valverde, el director de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, Artemi Rallo; la directora de l'Agència Catalana de Dades, Esther Mitjans i el director dels estudis de dret i ciència política de la UOC, Pere Fabra. Per part del Departament de Justícia hi ha assistit el director del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Joan Xirau.

Durant la jornada, que ha començat amb la conferència \"La necessitat del desenvolupament reglamentari de la LOPD\", a càrrec del secretari d'Estat de Justícia, s'han tractat temes diversos com ara els principis de protecció de dades i el consentiment; els drets del titular de les dades; els procediments administratius davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o les funcions de les agències autonòmiques en la protecció de les dades. Les ponències de la tarda han abordat els següents punts: l'estatut de l'encarregat del tractament; els tractaments de dades per a activitats de publicitat i prospecció comercial i les mesures de seguretat.

Projecte de reglament de desenvolupament de la LOPD

 El projecte de reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) incorpora al nostre ordenament jurídic una nova eina que, com la mateixa Llei, té per finalitat la tutela del dret fonamental a la protecció de dades. La nova norma ha esta reclamada durant molt de temps per diversos sectors jurídics per la necessitat de dotar de coherència la regulació reglamentària del desenvolupament de la LOPD i tractar els aspectes més nous d’aquesta Llei orgànica.