CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ ACTE:Jornada sobre mediació familiar a Molins de Rei DIA:Dimarts, 20 de desembreHORA:13 hores. LLOC:Ca nAmetllerJacint Verdaguer, 95 bis (al costat de lAjuntament)Molins de Rei
Jornada sobre mediació familiar a Molins de ReiEl Departament de Justícia, a través del Centre de Mediació Familiar de Catalunya i lAjuntament de Molins de Rei, organitzen el proper dimarts, 20 de desembre, a les 13 h, una jornada tècnica sobre la mediació familiar i la funció del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, que gestiona el Departament de Justícia, adreçada als tècnics i collaboradors de serveis socials de la xarxa datenció al ciutadà i altres operadors socials i jurídics, relacionats amb lAjuntament de Molins de Rei. Lobjectiu de la Jornada és presentar a aquests professionals les característiques i avantatges de la mediació familiar i aprofundir en el seu coneixement per tal de facilitar una major aproximació i accessibilitat de la mediació als seus ciutadans a través dels professionals de lAjuntament. La Jornada serà a càrrec del regidor de Serveis Socials de lAjuntament, Xavier Montserrat, que en farà la presentació, i dAnna Vall, directora del Centre de Mediació Familiar de Catalunya. La mediació familiar La mediació familiar és una eina complementària a la via judicial per resoldre els conflictes sorgits en làmbit familiar. És un procés totalment voluntari, que es porta a terme mitjançant la intervenció duna tercera persona, el mediador, que és una peça clau en tot el procés i que és designat per les parts o pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.Poden demanar la mediació familiar, duna banda, les persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills en comú, i, daltra banda, les persones que tenen un conflicte per raó daliments o dinstitucions tutelars.A Catalunya, set de cada deu parelles que demanen la mediadió familiar arriben a un acord satisfactori per a les dues parts i, daquesta manera, eviten un conflicte judicial que pot agreujar més les diferències familiars.A Catalunya hi ha un total de 1.406 mediadors familiars homologats pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya, entre especialistes en mediació procedents dels camps de la psicologia, leducació, el treball social, la pedagogia i el dret de tot Catalunya.Per demarcacions, a Barcelona hi ha 831 mediadors familiars; a Tarragona, 77; a Lleida, 106; a Girona, 175, i a les Terres de lEbre, 64. Daquests mediadors, cinc estan adscrits al partit judicial de Sant Boi de Llobregat.La distribució de despatxos de mediadors familiars és la següent: a Barcelona, 1.022; a Tarragona, 90; a Lleida, 124; a Girona, 220, i a les Terres de lEbre, 136 (sha de tenir en compte que els mediadors familiars poden tenir més dun despatx en diferents partits judicials i també en diferents demarcacions).