La IV Jornada de docents de formació de persones adultes que treballen en els diferents centres penitenciaris de Catalunya es va celebrar ahir a Figueres (Girona) amb l’assistència de més de 140 professionals d’aquest àmbit, que van intercanviar experiències i van contrastar diverses metodologies a partir de dos àmbits de contingut d’actualitat presents en el nostre context educatiu i social: la multiculturalitat i les polítiques de gènere.

 Durant la Jornada, que va presentar el secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle i el responsable de nous programes formatius dins de la Gestió del Coneixement del Centre d\'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Jesús Martínez, hi van intervenir, entre d’altres: Xavier Besalú, professor de la Universitat de Girona, i Mònica Arnau, mestra del CFPA “Pompeu Fabra” del CP de Girona, que van parlar d’immigració i interculturalitat; Dolores Juliano, antropòloga de la Universitat de Barcelona, i Montserrat Fernández, mestra del CFPA “Pompeu Fabra” del CP de Girona, que van parlar de política de gènere i sistema punitiu; Pilar Simón, mestra del CFPA “Josep Pla” del CP de Figueres; Montserrat García i Llovera, subdirectora general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, i Mercè Comellas, cap del Servei de Planificació de la Formació de Persones Adultes.