Un total de 56 persones, entre interns i treballadors del Centre Penitenciari de Girona, han pogut gaudir de l’ús de les noves tecnologies que ofereix l’aula itinerant de la Campanya Tots.es, organitzada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i l’entitat Pública Red.es, per donar a conèixer Internet als collectius que no hi tenen accés.

Des del 16 fins al 27 de febrer, 48 interns (40 homes i 8 dones) i 8 funcionaris  fan servir els 17 ordinadors de l’aula itinerant de “Tots.es”. Les sessions duren  55 minuts i es fan de 19 a 21 hores. Un cop acabat el curs, s’atorga a cada participant un diploma acreditatiu que certifica que ha fet el curs.

Les sessions es duen a terme en una aula equipada amb els ordinadors, amb l’assessorament d’un monitor i amb elements de suport, com ara mitjans audivisuals i interactius, que faciliten el procés d’aprenentatge.

Els alumnes fan tasques tan diverses com accedir a la premsa d’altres països, enviar correus electrònics i participar en xats entre ells –els ordinadors estan connectats en xarxa-, i també fan un repàs de tractament de textos (word, excel, etc.).

Les activitats més valorades pels interns del Centre han estat la consulta de la premsa d’altres països, especialment per part dels interns estrangers, i els videoclips musicals.

Cloenda de la Campanya “Tots.es”

El Centre Penitenciari de Girona ha estat escenari avui de la cloenda d’aquesta  Campanya, que es va inciar el passat 10 de maig al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona (Wad-Ras).

El Departament de Justícia col•labora en aquesta Campanya amb la instal•lació de les aules itinerants als centres penitenciaris de Catalunya: una, que va funcionar al maig de 2005, al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona; una altra, al juliol, al Centre Penitenciari de Figueres, i la que ha estat en funcionament aquests dies al Centre Penitenciari de Girona.