El director dels Serveis Territorials de Justícia a Tarragona, Ramon Gutiérrez, i la directora del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, Anna Vall, van participar ahir en el Consell Escolar Territorial de Tarragona, que depèn del Departament d'Educació i és l'òrgan de participació de la comunitat educativa (professorat, pares i mares d'alumnes...), per tal d'informar els seus membres del valor de la mediació familiar com a eina complementària a la via judicial per resoldre els conflictes sorgits en l'àmbit familiar i que pot tenir importants conseqüències en el desenvolupament educatiu dels alumnes.

Ramon Gutiérrez ha parlat dels avantatges de la mediació familiar i ha explicat que es tracta d'un procés totalment voluntari que es porta a terme mitjançant la intervenció d'una tercera persona, el mediador, que és una peça clau durant tot el procés i que és designat per les parts o pel Centre de Mediació Familiar de Catalunya.
La mediació familiar, la poden demanar les persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills en comú, i, d'altra banda, les persones que tenen un conflicte per raó d'aliments o d'institucions tutelars.