El Departament de Justícia i l'Ajuntament de Tortosa presenten les conclusions de la Comissió del Pla de prevenció comunitària i de mediació de Tortosa

query_builder   16 maig 2007 10:47

event_note Nota de premsa

El Departament de Justícia i l'Ajuntament de Tortosa presenten les conclusions de la Comissió del Pla de prevenció comunitària i de mediació de Tortosa

El director general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil, Jordi Samsó, acompanyat de l'alcalde de Tortosa, Joan Sabaté i del director dels Serveis Territorials de Justícia, Federico Diego, han presentat avui les conclusions que ha elaborat la Comissió Interdepartamental del Pla de Prevenció Comunitària i de Mediació que es va constituir i presentar ara fa vuit mesos, el passat 29 de setembre, al Saló de Plens de l'Ajuntament.

Aquesta Comissió, integrada per representants de diferents àrees de l’Ajuntament de Tortosa (bàsicament, policia local i de drets socials), del Departament d’Educació, del Pla Educatiu d’Entorn, del Departament de Salut i del Departament de Justícia, es va plantejar com fer front als actes incívics i les infraccions a la normativa municipal que es realitzaven per alguns joves a Tortosa.

D’altra banda, s’ha buscat també conèixer una realitat més amplia dels joves de la ciutat, per veure si existien altres problemàtiques a tenir en compte a l’hora d’estructurar les respostes a donar.

Els objectius fonamentals que la Comissió es va plantejar treballar són:

 1. Analitzar la situació dels grups de joves que realitzen actes incívics al carrer.

2. Promoure accions que donin resposta ràpida a les actuacions transgressores, li posin límit i fomentin la responsabilitat dels joves.

3. Estudiar les altres situacions conflictives, protagonitzades per joves, que puguin existir en el municipi.

 4. Valorar les diferents problemàtiques i definir vies d’actuació en l’àmbit municipal per a donar respostes preventives.

 5. Aglutinar els esforços que diferents agents de l’entitat municipal i de la Generalitat de Catalunya realitzen en l’àmbit dels problemes i conflictes que puguin protagonitzar els joves i adolescents de Tortosa, per disminuir la conflictivitat i millorar la convivència ciutadana.

Per portar a terme aquest objectius, la Comissió ha fet les diverses propostes d’actuacions, que es resumeixen en quatre gran eixos:

La creació d’un Servei de Mediació Municipal, amb capacitat d’actuació transversal, que permeti abordar els conflictes derivats dels actes vandàlics i de les conductes incíviques, a partir de processos de mediació i reparació de danys, impulsats des de l’àmbit municipal.

Aquest Servei pot ser complementari o estar integrat amb altres àrees, com són l’orientació i mediació familiar, la comunitària i la intercultural.

 Incorporar la mediació i la reparació com alternativa i/o complement del règim sancionador en el procediment de la normativa municipal (especialment en l’Ordenança de Convivència Ciutadana que estava en procés d’elaboració). Una de les possibilitats de reparació, es pot dur a terme mitjançant la realització de tasques reparatòries de caire socioeducatiu.

 Pel que fa a les conductes que poden ser tipificades com a delictes, tot i que s’han de tractar des de l’àmbit de la justícia juvenil, es fa necessària una coordinació i col·laboració entre els diferents serveis municipals que treballen amb els joves a Tortosa i els tècnics del Departament de Justícia, tant els encarregats de fer les propostes a la Fiscalia i al Jutjat de Menors, com els que gestionen l’execució de les mesures que s’imposen posteriorment als menors infractors.

En aquest àmbit es proposa dur a terme, com a experiència pilot, un treball de col·laboració entre l’Ajuntament de Tortosa i Justícia Juvenil. Diverses actuacions de prevenció i d’aplicació de programes de conscienciació en les escoles i en els àmbits de la salut i de l’oci.

Després de la presentació de les conclusions, també s’ha explicat un cas concret de mediació/reparació amb quatre joves que van provocar danys en l’enllumenat públic, fets que es van produir mentre es realitzaven els treballs de la Comissió, el qual, representa una experiència molt interessant de col·laboració entre la justícia i els serveis municipals.

undefined
undefined
undefined
undefined