Augmenten les demandes de mesures penals alternatives a la presó a Catalunya

Creixement constant en la població penitenciària i en els joves atesos per Justícia Juvenil

query_builder   22 gener 2007 12:00

event_note Nota de premsa

Augmenten les demandes de mesures penals alternatives a la presó a Catalunya

Creixement constant en la població penitenciària i en els joves atesos per Justícia Juvenil

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, acompanyada del secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, Albert Batlle, ha presentat el cinqué butlletí d'informació estadística bàsica (juliol-desembre 2006) de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil.

Les mesures penals alternatives a la presó presenten, al llarg de 2006, un augment molt significatiu: hi ha hagut un total de 5.019 demandes d’aplicació d’una mesura penal alternativa, xifra que suposa un increment del 27,6% en relació amb el 2005, any en el qual es van registrar un total de 3.931 demandes. Com a dada comparativa, l’any 1999 el nombre de demandes va ser de 681.

Àmbit penitenciari

El nombre d’interns als centres penitenciaris de Catalunya continua amb un ritme de creixement constant, que pot arribar a finals de l’any 2007 a la xifra de 9.500 reclusos. El desembre de 2006 el total de població encarcerada a Catalunya va ser de 8.970 persones, que suposa un increment del 6,7% sobre la mateixa data de 2005.

La taxa de població encarcerada al desembre de 2006 se situa a Catalunya en 126 interns per cada 100.000 habitants, i al conjunt de l’estat, en 143. Aquestes xifres només són superades a Europa per Anglaterra i Gales i estan per sobre de les de països del nostre entorn com ara Portugal, Itàlia, Alemanya, França, Suècia o Dinamarca.

Pel que fa a la població estrangera, contiua creixent de forma constant i explica una part molt important de l’augment del nombre global d’interns a les presons catalanes. Dels 8.970 reclusos que hi ha a Catalunya, 3.361 són estrangers, un 37,5% del total de la població penitenciària.

El treball productiu efectuat per interns, tant a dins com a fora dels centres penitenciaris, continua creixent de forma constant i la mitjana anual d’interns ocupats supera la d’anys anteriors i se situa en 1.994 persones ocupades el 2006, amb un creixement del 15,56 %. El Departament de Justícia ha incrementat l’oferta de programes especialitzats de tractament per a agressors sexuals (SAC), delictes violents (DEVI) I violència de gènere (VIDO), ja que s’han mostrat com una eina terapeùtica eficient per fer baixar els índexs de reincidència. L’últim trimestre de 2006 hi havia un total de 241 interns seguint el programa SAC, 355 inscrits al DEVI i 357 al VIDO; al darrer trimestre de 2005 els reclusos que van seguir aquests programes van ser: 181 al SAC, 197 al DEVI i 165 al VIDO.

Durant el 2006 s’han produït quatre evasions davant d’una produïda el 2005. D’aquestes quatre evasions, dues van tenir lloc des d’un centre obert, una en el decurs d’un trasllat policial i una des de l’interior d’un centre penitenciari ordinari.

Pel que fa al nombre d’interns que no han retornat d’un permís de sortida, s’ha produït un petit increment respecte del 2005. Durant l’any 2006 es van produir 164 trencaments de condemna en el decurs d’un permís (un 3,9% del total d’interns que han gaudit de permisos) i l’any 2005, 150 (un 3,8%). Pel que fa a les sortides programades, el nombre de trencaments ha estat de 8 (el 2005 van ser 9), la qual cosa representa el 0,8% del total d’interns que han participat en aquestes sortides.

El nombre d’interns en règim tancat, el règim de vida més restrictiu, ha baixat en relació a 2005. A 31 de desembre de 2006, hi havia un total de 179 interns en règim tancat (2% sobre el total d’interns) davant dels 187 per a la mateixa data de 2005 (2,3%).

Justícia Juvenil

El nombre de joves atesos per la Direcció General de Justícia Juvenil contiua augmentant. Durant l’any 2006, es va arribar a un total de 7.363 menors i joves, xifra que representa un increment del 4,65 % en relació amb l’any 2005 (7.036 menors i joves). D’aquests 7.363 joves, només 590 van passar per centres d’internament.

Precisament pel que fa a les mesures d’internament a centres educatius, hi ha hagut un descens del 2,9% respecte a l’any anterior. Aquestes mesures representen només un 10% de les intervencions fetes per la Direcció General de Justícia Juvenil. Durant el 2006, un total de 590 menors i joves van complir mesures d’internament a centres educatius (617 menors i joves el 2005). L’últim dia de 2006 hi havia internats un total de 249 joves (237 al desembre de 2005).

El creixement del nombre de joves atesos per Justícia Juvenil se sustenta bàsicament en l’augment dels programes d’assessorament i mediació, que han crescut un 5,77% i un 8,84 %, respectivament.

El Departament de Justícia ha fet un esforç important per intervenir en tasques preventives i per reforçar tots els programes de mediació i reparació. Així, al llarg de 2006, de totes les intervencions en matèria de justícia juvenil, la mediació ha representat un 34%, les mesures de medi obert un 56% i les d’internament només un 10%.

Les xifres relatives a les fugues i evasions de 2006 presenten una millora respecte de les de 2005. L’any 2006 es van registrar un total de tres fugues de centres i un total de 59 evasions. L’any 2005 es van produir un total de 18 fugues i 89 evasions.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined