El Consell Consultiu dictamina que el projecte de Llei de contractes de conreu no presenta dubtes de constitucionalitat

query_builder   20 juliol 2006 15:00

event_note Nota de premsa

El Consell Consultiu dictamina que el projecte de Llei de contractes de conreu no presenta dubtes de constitucionalitat


En data 14 de juliol, el Consell Consultiu ha emès el Dictamen núm 273. sol·licitat pel Parlament de Catalunya a instància d'una desena part de diputats del Grup Parlamentari de Convergència i Unió sobre el Dictamen del Projecte de Llei de contractes de conreu elaborat per la Comissió d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

La sol·licitud de dictamen demanava que el Consell Consultiu es pronunciés sobre l’adequació a la Constitució i a l’Estatut del Projecte de Llei.

El Projecte de Llei de contractes de conreu va ser elaborat conjuntament pels departaments de Justícia i Agricultura, Ramaderia amb l’objectiu de garantir la preservació del sòl agrícola actual, el seu bon ús i la millora de les explotacions agràries existents.

El Dictamen del Consell Consultiu afirma que el Projecte no presenta dubtes d’inconstitucionalitat perque s’ajusta a l’àmbit de les competències estatutàries reconegudes a la Generalitat.A més, analitza les limitacions al  dret de propietat que el Projecte estableix en l’àmbit agrari.

El Dictamen del Consell Consultiu manifesta que, d’acord amb la Constitució, les limitacions que el Projecte de llei determina resulten adequades i proporcionades, com a conseqüència de la funció social que té aquest dret de propietat.

Pel que fa al vot particular del grup parlamentari Socialistes–Ciutadans pel Canvi, que demana mantenir el text original del projecte pel que fa la dret d’adquisició preferent de la Generalitat i les condicions per a exercir aquest dret, el Dictamen afirma que aquesta opció no ofereix dubtes de constitucionalitat.

La sol·licitud de Dictamen promoguda pel Grup de Convergència i Unió ha impedit l’aprovació de la Llei, perque el termini que el Consell Consultiu ha tingut per emetre el Dictamen ha finalitzat després de l’inici del darrer Ple de la Cambra catalana d’aquesta legislatura.

 

undefined
undefined
undefined
undefined