El Ministeri de Justícia, d'acord amb la proposta del Departament de Justícia de creació de nous òrgans judicials a Catalunya, està elaborant el Projecte de reial decret pel qual es crearan 12 nous òrgans judicials i tres places de magistrat a Catalunya, que entraran en funcionament el proper mes de desembre.

En el mateix Reial Decret, el Ministeri de Justícia inclourà la dotació de tres noves places de magistrat a l’Audiència Provincial de Barcelona i la creació de la secció 21a de l’Audiència de Barcelona.

Els òrgans judicials que es crearan són:

- Jutjat de Primera Instància núm. 7 de Mataró

- Jutjat de Primera Instància núm 7 de Lleida

- Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Rubí

- Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 8 de Vilanova i la Geltrú

- Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 7 de Manresa

- Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 5 de Sant Boi de Llobregat

- Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 8 del Vendrell

- Jutjats contenciosos administratius núm. 15, 16 i 17 de Barcelona

- Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Girona

Un cop aprovat, el Reial decret es publicarà al BOE.

Respecte de la proposta del Departament de creació de deu jutjats de violència sobre la dona (VIDO) a Catalunya, el núm. 4 de Barcelona ja està en funcionament des del 30 d’abril de 2007 i el número 1 exclusiu de Tarragona hi entrarà el proper 30 de juny. Pel que fa a la resta, queda pendent d’aprovació per part del Ministeri de Justícia la creació i posada en funcionament de sis jutjts VIDO durant aquest mateix any i dos, al 2008.