El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4612 publica avui la licitació del concurs del contracte per a l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic i d’execució, l’estudi de seguretat i salut, el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, el pla de manteniment inicial, l’estudi geotècnic i el pla especial de millora urbana i posterior direcció d’obra per a la nova construcció de l’edifici judicial de Balaguer.

Per mitjà d’aquest concurs, l’entitat que adjudicarà la redacció del projecte és Gestió d’Infraestructures, SA (GISA) i el termini per a la presentació d’ofertes finalitza el dia 29 de maig, a les 13 hores. Un cop seleccionat el projecte guanyador, el termini de redacció del projecte serà de 6 mesos.

Pel que fa al pressupost de la licitació del contracte serà de 412.054 euros, amb l’IVA del 16% inclòs.

Es pot consultar la convocatòria del concurs i la documentació que es demana a la pàgina www.gisa.es, i també al web del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya: www.gencat.net/diari, d’avui, 11 d’abril.