Compareixença de la consellera de Justícia davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya

query_builder   8 febrer 2007 19:56

event_note Nota de premsa

Compareixença de la consellera de Justícia davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya

La consellera de Justícia, Montserrat Tura, ha comparegut avui davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana del Parlament de Catalunya per informar sobre les línies d'actuació del Departament. Entre les diferents mesures que té previst desenvolupar durant aquesta legislatura, la consellera ha anunciat la propera presentació al Parlament de la Llei de l'Agència Catalana de l'Execució Penal a la Comunitat, així com la Llei de creació del Centre de Mediació de Catalunya. També s'ha compromès a posar en funcionament un Programa de suport integral a les víctimes de delictes i a crear una Agència de Tutela de Persones Adultes.

En la seva intervenció, la consellera de Justícia ha destacat la necessitat d’impulsar el desenvolupament del títol III de l’Estatut d’autonomia sobre el poder judicial a Catalunya, centrant-se en la creació del Consell de Justícia de Catalunya, la conversió del TSJC en l’última instància judicial a Catalunya i l’ampliació de les competències en matèria del personal al servei de l’Administració de justícia.

El Departament posarà en funcionament un Programa de suport integral a les víctimes de delictes, adreçat especialment a les persones més vulnerables: infants, gent gran, immigrants i persones afectades per delictes violents.

 Aquest Programa integral, que preveu la participació d’associacions de víctimes i voluntaris de suport, abastarà des de la denúncia del fet fins a la finalització de la condemna penal de l’infractor (si és el cas) i requerirà la coordinació de tots els organismes que hi intervenen. Una altra de les mesures anunciades és la posada en marxa d’un Programa de millora de les relacions amb els ciutadans en l’àmbit de la justícia, que comportarà la implantació de noves oficines d’atenció al ciutadà i la impartició d’una formació específica als funcionaris de l’Administració de justícia, entre altres mesures.

 Montserrat Tura ha destacat la propera presentació al Parlament de la Llei de l’Agència Catalana de l’Execució Penal a la Comunitat: un organisme àgil dotat dels instruments jurídics, recursos humans, econòmics i materials adequats per actuar amb eficàcia en els processos d’execució penal en el medi comunitari, incloent-hi les mesures penals alternatives.

Pel que fa al treball i a la formació en l’àmbit penitenciari, la consellera Tura ha afirmat que l’any 2010 es disposarà d’uns 3.000 llocs de treball, 1.000 més que en l’actualitat, per tal de donar ocupació al 70% de la població penitenciària amb possibilitats de treballar.

D’altra banda, el Departament elaborarà una Llei de creació del Centre de Mediació de Catalunya per tal d’impulsar la mediació en els àmbits social, familiar i comunitari. En l’àmbit del dret i les entitats jurídiques, la consellera ha anunciat que es completarà el Codi civil català amb l’aprovació del Llibre II sobre persona i família; Llibre III sobre persones jurídiques; Llibre IV sobre successions, i Llibre VI sobre obligacions i contractes, i que es crearà, per llei, una Agència de Tutela de Persones Adultes, que assumirà la promoció i la coordinació de les diverses fundacions privades, que podran exercir funcions tutelars i la gestió i la supervisió dels recursos econòmics que la Generalitat hi destina.

Finalment, i respecte al programa d’inversions judicials i penitenciàries, Montserrat Tura ha dit que es faran 26 edificis judicials nous i 12 remodelacions o ampliacions d’edificis existents; es posarà en marxa la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat i es crearan 8 centres penitenciaris nous, així com 2 centres de justícia juvenil. Per dur a terme aquest programa d’inversions judicials i penitenciàries fins al 2010, el Departament hi destinarà un pressupost aproximat de 1.200 milions d’euros.

En la seva compareixença davant la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana, la consellera ha estat acompanyada per diversos integrants del nou equip directiu del Departament: Joan Mauri, secretari general; Albert Batlle, secretari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, i Àngels Vivas, secretària de Relacions amb l’Administració de Justícia, així com del director general d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, Jordi Samsó; la directora general de Modernització de l’Administració de Justícia, Núria Clèries; el director general de Recursos de l’Administració de Justícia, Isidor García; el director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, José Pascual Ortuño; el director general de Gestió d’Infraestructures, Salvador Illa; el director general del Programa per a la posada en marxa de la Ciutat de la Justícia, Josep Villareal; el director de Recursos i Règim Penitenciari, Miquel Trepat, i el director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Joan Xirau.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined