Avui se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei que aprova el llibre IV del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions

query_builder   28 febrer 2006 11:00

event_note Nota de premsa

Avui se sotmet a informació pública l'Avantprojecte de llei que aprova el llibre IV del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica avui un edicte pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei que aprova el llibre IV del Codi civil de Catalunya relatiu a les successions.

Amb aquest Avantprojecte es dóna compliment al que estableix la Llei 29/2002, primera llei del Codi civil de Catalunya, i es dóna un pas més en l’elaboració del Codi  mitjançant la regulació del llibre IV relatiu a les successions.

En aquest llibre s’actualitza i reforma el dret de successions a Catalunya, partint del model que ja existeix i respectant-lo, però introduint-hi els canvis que s’han considerat necessaris. Aquests canvis responen tant a l’experiència acumulada durant les darreres dues dècades com a les transformacions socials i econòmiques,  a les quals cal donar resposta.

Les modificacions es troben fonamentalment en matèria de formes testamentàries, pactes successoris, successió intestada, drets del cònjuge vidu o convivent, llegítima, quarta vidual i supressió de la reserva.

També hi ha modificacions de caire tècnic. Així, s’ajusta la sistemàtica a l’ordre temporal de les fases en què es desenvolupa a la pràctica la successió hereditària, es redueixen moltes disposicions considerades supèrflues o reiteratives, es rubriquen els articles, s’adapta el llenguatge legal a la realitat actual i es coordina amb els altres llibres del Codi civil de Catalunya.

Cal dir, però, que es mantenen els principis successoris del dret català, com són: el principi de necessitat d’hereu, d’universalitat del títol d’hereu, d’incompatibilitat de títols successoris, de prevalença del títol voluntari i el de perdurabilitat del títol successori.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined