En aquesta sessió web hem conegut més directament el concepte gestió del coneixement. Aquesta disciplina s’ha posat de moda, entre persones i institucions, en l’intent de trobar una sortida a problemes relacionats amb els recursos humans, amb la formació i amb l’organització mateixa.

Durant la sessió s\'ha tractar sobre com administrar el coneixement a les organitzacions, amb quants tipus de coneixement ens podem trobar i quin paper hi té l’aprenentatge. D’altra banda, també s\'ha parlat sobre les receptes per posar en marxa la gestió del coneixement, quin preu té la gestió del coneixement i què en podem obtenir a canvi.

En concret, el conferenciant ha explicat l’experiència que du a terme el Departament de Justícia en el projecte de gestió del coneixement. Fa més d’un any el Departament va decidir complementar la formació tradicional amb altres estratègies que la convertissin en aprenentatge, on el personal pogués trobar la informació i el coneixement que necessita per treballar. Es van crear comunitats de pràctica de professionals que comparteixen bones pràctiques en jornades presencials i interactuant amb les eines de comunicació de què proveeix la plataforma tecnològica e-Catalunya. D’aquesta interacció s’extreu també coneixement, que fa millorar els treballadors des d’un punt de vista professional.

Aquesta sessió ha anat a càrrec de Mario Pérez-Montoro, que és doctor en Filosofia i Ciències de l\'Educació per la UB i professor agregat de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la mateixa Universitat i investigador de l’IN3 (Internet Interdisciplinary Institute) de la UOC.

La seva trajectòria científica se centra sobre alguns dels diversos aspectes (conceptuals, semàntics, epistemològics i pragmàtics) relacionats amb el tema de la teoria de la informació i la gestió del coneixement. En aquests àmbits ha publicat una vintena de treballs entre els quals: The Phenomenon of Information (Scarecrow Press, 2006),Gestión del Conocimiento en las Organizaciones (Pearson Communication, 2006), “El lenguaje de interrogación: una gramática formal para la recuperación de información” (REDC, 2000), “Teoría Matemática de la Comunicación y Teoría Semántica de la Información” (Teorema, 1999) i, junt amb Manuel Campos Havidich, Representació i processament del coneixement (Ediuoc, 2000).

El Departament de Justícia organitza aquestes sessions web, en un format àgil i participatiu, per donar suport a aquelles activitats i projectes impulsats pel Departament i que estan relacionades amb la difusió per entorns web, amb el coneixement i amb la innovació de serveis.