Acord de collaboració perquè interns de les presons catalanes treballin en tasques de conservació d'espais protegits

L'han signat, avui, el conseller de Justícia, el president de la Diputació de Barcelona i el president de La Caixa"

query_builder   8 setembre 2005 18:00

event_note Nota de premsa

Acord de collaboració perquè interns de les presons catalanes treballin en tasques de conservació d'espais protegits

L'han signat, avui, el conseller de Justícia, el president de la Diputació de Barcelona i el president de La Caixa"

El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Josep M. Vallès, el president de la Diputació de Barcelona, Celestino Corbacho, i el president de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, Ricard Fornesa, han signat avui dijous, 8 de setembre, un Acord de cooperació amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) empresa pública que depèn del Departament de Justícia per incorporar interns en règim obert a les tasques de prevenció d’incendis i millora forestal de cinc parcs naturals de la Diputació de Barcelona.

L’Acord estableix que la Diputació de Barcelona, a través de la seva Àrea d’Espais Naturals, s’encarregui de la direcció facultativa del Projecte; que el CIRE dissenyi els itineraris d’inserció laboral dels interns que hi participen i adapti l’execució de cada acció a les prescripcions tècniques fixades per la Diputació, i que La Caixa financi el Projecte. També preveu que es constitueixi una comissió amb representants dels tres organismes per fer el seguiment de l’Acord.

Aquest Acord marc signat avui té una vigència de cinc anys prorrogables. Cada any, la Diputació presentarà a la Comissió de Seguiment el conjunt de projectes que haurà d’executar el CIRE, dels quals farà constar la valoració econòmica. Es preveu destinar a aquests programes un pressupost d’un milió i mig d’euros per any. Pel que fa al que resta de l’any 2005, s’ha aprovat un pressupost de 556.867 euros.

50 interns participen en tasques de prevenció d’incendis i conservació d’espais  protegits

En els projectes que es desenvoluparan l’any 2005 als cinc parcs determinats, els quals abasten un total de 353 hectàrees i tenen un pressupost global de 556.867 euros, hi participaran un mínim de 50 interns i internes en situació de tercer grau penitenciari de les presons de Quatre Camins,  Brians, Trinitat i Wad Ras.

El proper 15 d’octubre, 50 interns i internes començaran a treballar en aquest Pla de gestió integral per a la conservació dels sistemes naturals de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, un cop hagin finalitzat els cursos de formació previs que ja s’estan desenvolupant.

La selecció d’aquests reclusos depèn del CIRE, i és a través d’aquesta empresa pública que es desenvoluparan els itineraris d’inserció laboral, els programes de formació i capacitació dels reclusos i l’execució dels projectes. L’objectiu és satisfer la voluntat d’inserció laboral de reclusos que aviat hauran complert la seva condemna, a través de l’adquisició d’hàbits sociolaborals i l’aprenentatge professional.

Els cursos de formació ocupacional són impartits a grups formats per 10 0 15 persones per professionals amb experiència en la formació de col·lectius en risc d’exclusió, i consten d’una part teòrica i una de pràctica amb vista a proporcionar els coneixements necessaris que suposa l’aprenentatge d’un ofici. La selecció dels alumnes, el seguiment i l’avaluació de les accions formatives es realitza a través d’un expert del CIRE.

Prevenció d’incendis i millora dels hàbitats forestals en accions principalment al parc de Collserola i a les serralades del Litoral i de la Marina.

Els interns traçaran franges de baixa combustibilitat i millora dels hàbitats forestals a l’entorn de pistes, camins i urbanitzacions. A més, entre altres accions, faran tasques de neteja de la zona, desbrossament i aclarida del nombre d’arbres amb la finalitat de prevenir els incendis.

Als parcs del Garraf i del Foix es treballarà en la regeneració del pi blanc.

Els dos projectes que desenvoluparan els interns en aquests espais naturals se centren en la millora de la gestió forestal i la realització de treballs silvícoles per millorar la regeneració natural de pi blanc (aclarida, poda i eliminació de restes vegetals).