Acord entre Justícia i Salut per a l'atenció en salut mental i drogodependències dels menors i joves infractors

Es crea la nova unitat terapèutica del Centre Educatiu Els Tillers

query_builder   23 desembre 2005 13:00

event_note Nota de premsa

Acord entre Justícia i Salut per a l'atenció en salut mental i drogodependències dels menors i joves infractors

Es crea la nova unitat terapèutica del Centre Educatiu Els Tillers

El Departament de Justícia i el Departament de Salut han signat avui, 23 de desembre de 2005, un Acord que preveu, entre altres accions, la creació de la primera unitat terapèutica a Catalunya que donarà atenció als joves i menors sotmesos a mesures judicials. Aquesta nova unitat, ubicada al Centre Educatiu Els Tillers (Mollet del Vallès), està concebuda com un recurs sanitari especialitzat en salut mental i drogodependències per als joves infractors.

La nova unitat terapèutica ha implicat una reforma de les instal•lacions actuals del Centre Educatiu Els Til•lers, que disposarà de 12 llits d’hospitalització i 15 places d’hospital de dia i diversos programes de rehabilitació i reinserció comunitària. El Departament de Salut destina un total de 1.286.721,22 € anuals en concepte de personal d’infermeria, psicòlegs, psiquiatres i altre personal sanitari especialitzat per tal d’implementar totes les accions que preveu l’Acord. El pressupost destinat pel Departament de Justícia a la creació infraestructural de la unitat terapèutica és de 200.000 €  en concepte d’obres de reforma de les instal•lacions.

L’Acord signat avui entre el conseller de Justícia, Josep M. Vallès, i la consellera de Salut, Marina Geli, pretén impulsar un model d’atenció integral en salut mental i drogodependències en tots els serveis d’atenció als menors i joves que entren en el circuit de la justícia juvenil a Catalunya. A més de la unitat terapèutica, s’ha establert un conjunt d’accions, entre les quals destaquen els programes preventius i altres accions adreçades a l’ampliació de l’oferta de tractament específic i els programes de formació.  Algunes d’aquestes accions es concreten en:

- Intervenció de forma preventiva durant tota la relació del jove i les seves famílies amb el món de la justícia (fase presentencial i execució de les mesures de medi obert), oferint-los orientació i consell especialitzat en matèries referides a les drogodependències i determinades problemàtiques de risc d’evolució en trastorns de salut mental.

- Suport psicoterapèutic especialitzat als joves que ho requereixin o que així ho sol•licitin (en fase presentencial i, posteriorment, si és necessari, en l’execució de la mesura de medi obert).

- Desenvolupament de programes grupals  d’orientació i intervenció per a  les

 drogodependències adreçats als joves i les seves famílies en la fase presentencial i en   

 l’execució de mesures.

- Implementació de protocols de detecció precoç, orientació i consell especialitzat en matèries referides als consums problemàtics de drogues, drogodependències i determinades problemàtiques de risc d’evolució en trastorns de salut mental.

- Increment i millora dels programes assistencials en matèria de salut mental i

drogodependències en tots els centres educatius de justícia juvenil per tal de coordinar les accions conduïdes cap a l’abordatge d’aquestes problemàtiques, dotant els centres de professionals especialitzats per a aquestes intervencions en coordinació amb els professionals propis d’aquests centres.

-Desenvolupament d’un pla de formació global en matèria de drogodependències per a tots els professionals de la justícia juvenil a Catalunya.

El 30,9% de joves atesos per la DGJJ necessiten tractament terapèutic

En una avaluació feta pel Servei d’Execució de Mesures de la Direcció General de Justícia Juvenil durant l’any 2002 a joves amb mesures finalitzades en medi obert i internament, a un 30,9% d’ells se’ls ha detectat una necessitat de tractament terapèutic especialitzat en salut mental i/o drogodependències.

D’aquest 30,9% dels joves que han finalitzat mesures i se’ls ha diagnosticat necessitat de tractament, un 55,4% requeririen tractament ambulatori o internament terapèutic especialitzat en salut mental i un 44,6% seria susceptible de ser sotmès una intervenció específica en drogodependències.

En relació amb la problemàtica de drogodependències dels joves internats en els centres de justícia juvenil, s’observa una prevalença més elevada de consum de substàncies psicoactives si comparem les prevalences de consum de drogues entre els joves internats en els esmentats centres amb les de la població escolar de 14 a 18 anys i les de la població jove de 15 a 29 anys (segons dades aportades pel Departament de Salut). D’aquesta manera, la prevalença de consum de cocaïna entre els joves de justícia juvenil en els darrers 30 dies és del 18 %, mentre que la prevalença d’aquest consum entre la població escolar  i la població jove no supera el 4 %. El mateix succeeix amb el consum de cànnabis (54 % davant d’un 30,4 % en la població escolar i un 26,9 % en la població jove.

Pel que fa a les problemàtiques de salut mental, mentre que a Catalunya es va atendre en la xarxa de salut mental el 3,6 % de la població general de 12 a 18 anys, en el cas dels joves internats als centres de justícia juvenil (d’edats compreses entre els 14 i 23 anys), el 40 % dels menors i joves han estat visitats pel servei de psiquiatria. Els diagnòstics més freqüents en aquests joves es refereixen a trastorns adaptatius, trastorns de conducta i trastorns explosius intermitents.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined