Saura i Sevilla acorden posar en marxa la Comissió Bilateral, que celebrarà la primera reunió al febrer

El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i el ministre d'Administracions Públiques pacten un protocol per prevenir la invasió de competències

query_builder   18 gener 2007 11:03

event_note Nota de premsa

Saura i Sevilla acorden posar en marxa la Comissió Bilateral, que celebrarà la primera reunió al febrer

El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació i el ministre d'Administracions Públiques pacten un protocol per prevenir la invasió de competències

El conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, i el ministre d'Administracions Públiques, Jordi Sevilla, han acordat la constitució de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, una de les 3 comissions que s'ocuparan del desplegament de l'Estatut. El conseller i el ministre també han acordat que la Comissió celebri la seva primera reunió el pròxim mes de febrer.

L’acord preveu que la Comissió estigui integrada per 12 membres, 6 per cada part. Tant el ministre Sevilla com el conseller Saura han explicat que, tal i com preveu l’Estatut, la Comissió és intergovernamental i, per tant, integrada per membres del Govern català i central. Un cop constituïda, la Comissió Bilateral té tres mesos per aprovar un reglament de funcionament intern i d’organització, però la voluntat dels dos Governs és que abans de dos mesos el reglament quedi aprovat.

El conseller Saura també ha explicat que en la primera reunió de la Comissió es presentarà un llistat de les transferències pendents i les prioritats. Sobre la resta de Comissions de desplegament de l’Estatut, el conseller ha recordat que la Comissió d’Afers Econòmics s’ha de constituir abans del 9 de febrer i la Comissió d’Infraestructures abans del 31 de març. Pel que fa al nou finançament, Saura ha reiterat que les negociacions han de començar al 2007 i ha expressat “la voluntat clara del Govern català que el projecte de creació de l’Agència Tributària sigui de les primeres que s’aprovin”.

Segons l’article 183 de l’Estatut, les funcions de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat són deliberar i adoptar acords amb relació a aspectes com :

  Els projectes de llei que incideixen en la distribució de competències entre l’Estat i la Generalitat

 La programació de la política econòmica general del Govern de l’Estat en allò que afecti els interessos i les competències de la Generalitat

 L’impuls de mesures adequades per a millorar la col•laboració entre l’Estat i la Generalitat

 Els conflictes competencials plantejats entre les dues parts i la proposta de mesures per a resoldre’ls

 L’avaluació del funcionament dels mecanismes de col•laboració que s’hagin establert entre l’Estat i la Generalitat

 La proposta de la relació d’organismes econòmics, institucions financeres i empreses públiques de l’Estat en les quals la Generalitat pot designar representants

 El seguiment de la política europea per garantir l’efectivitat de la participació de la Generalitat en els assumptes de la Unió Europea

 El seguiment de l’acció exterior de l’Estat que afecti les competències pròpies de la Generalitat

  Les qüestions d’interès comú que estableixin les lleis o que plantegin les parts

Mecanisme de prevenció de conflictes

El conseller Saura i el ministre Sevilla també han acordat la creació d’un mecanisme de prevenció de conflictes de competència. Tots dos han expressat la voluntat que aquest protocol de prevenció, que ha d’evitar que els conflictes acabin al Tribunal Constitucional, quedi adscrit a una de les subcomissions de la Comissió Bilateral. Saura ha assegurat que la primera reunió de treball per parlar d’aquest mecanisme se celebrarà en els pròxims dies. Per la seva part, el ministre ha explicat que es començarà estudiant els avantprojectes que ara mateix el Govern central té en marxa. La voluntat és que es treballi sobre els esborranys dels avantprojectes de llei abans que arribin al Consell de Ministres.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined