• Les discoteques, sales de ball  i sales de festa amb espectacle podran tancar una hora més tard,  a les 6 del matí els dissabtes, diumenges i festius, i a les 5 els laborables

• La mesura adapta el tancament de les discoteques i sales de ball al del transport públic per a reduir la sinistralitat juvenil i evitar les molèsties al carrer 

• L’ordre, que avui publica el DOGC, també unifica les diferents disposicions legals sobre horaris d’aquest tipus d’establiments

La nova ordre d’horaris elaborada per la Direcció General de Joc i Espectacles del departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, que permet a les discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle tancar una hora més tard els caps de setmana i vigílies de festius i mitja hora més tard els dies laborables, entrarà en vigor demà, una vegada avui ha sortit publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

L’ordre adapta els horaris de tancament d’aquests tipus de locals als horaris d’obertura del transport públic amb el doble objectiu de reduir la sinistralitat juvenil i evitar les molèsties al carrer de les persones que esperin l’obertura del metro i la resta de transport públic.

La nova regulació, d’acord amb la competència exclusiva del govern de la Generalitat en matèria d’espectacles i activitats recreatives establida a l’Estatut de Catalunya, amplia l’horari de tancament de les discoteques, sales de ball i sales de festa amb espectacle, que, a partir de demà, podran tancar els dies laborables a les 5 de la matinada, mitja hora més tard que amb l’anterior normativa, i a les 6 la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius, una hora més tard que fins ara, mentre que no canvien els horaris d’obertura.

Pel que fa a la resta de establiments no tindran cap modificació i continuaran amb els mateixos horaris d’obertura i tancament actuals.

Fins ara, el règim general dels horaris dels espectacles, activitats recreatives  i establiments públics estava fixat per l’Ordre d’1 de juliol de 1994, i per les Resolucions de 10 de maig i les de 13 d’octubre de 1989, de la Direcció General del Joc i d’Espectacles conjuntament amb les delegacions territorials del Govern de la Generalitat i la nova ordre unifica en una sola totes les disposicions vigents sobre horaris d’aquest tipus d’establiments.

Conciliar interessos i garantir el dret al descans

La Direcció General del Joc i Espectacles considera que l’ordre ajudarà a conciliar els drets i els interessos de tots els sectors implicats amb l’objectiu de fer compatibles el dret al lleure, el dret al descans i el dret a la mobilitat sostenible.

En els temps actuals, la qualitat de vida i el dret al descans es configuren no solament com a valors  sinó com a drets específics, la protecció dels quals correspon als poders públics. L’ordenació dels horaris ha de tenir en compte, a més, els legítims interessos de totes les persones i sectors afectats i, en particular, el seu esglaonament, de manera que s’evitin pertorbacions.

L’experiència adquirida i el transcurs del temps des de la darrera regulació dels horaris ha demostrat, tant a la pròpia Administració com als sectors implicats, que alguns dels horaris establerts fins ara no eren els més ajustats donades les circumstàncies i els canvis en els hàbits socials  i la realitat  actual.

Es tracta, doncs, d’harmonitzar el dret a l’oci, els nous costums i els usos socials, els drets dels titulars dels establiments i dels locals, i els drets dels veïns al descans, ja que les diversions públiques afecten a la col•lectivitat i han de ser regulades administrativament i, per altre part, s’ha de valorar la incidència dels horaris dels transports públics i la seva compatibilitat respecte als desplaçaments dels usuaris d’aquests locals, i la possible repercussió en la disminució de la sinistralitat.