oTotes les comissaries dels Mossos tindran agents especialitzats en l'atenció a dones que pateixen violències

oEl programa introdueix el nou concepte de 'violència masclista' per incloure els maltractes psicològics, físics, sexuals i econòmics a les dones en els àmbits familiar, laboral, social i de parella

oEl programa preveu que, a mig termini, totes les comissaries de Catalunya disposin d'agents especialitzats en l'atenció a les dones víctimes de violències

oEls Mossos d'Esquadra atenen cada dia 21 dones maltractades per la seva parella. Un total de 7.696 dones van ser ateses pels Mossos l'any 2006, d'elles 281 són menors

oL'any passat els Mossos van protegir 7.027 dones i aquest any s'estan protegint 1.799

El conseller d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura, ha  qualificat avui la violència contra les dones como “un dels problemes més sagnants de la societat” i una de les principals preocupacions que han d’abordar  les polítiques de seguretat pública.

Saura ha fet aquestes declaracions durant la presentació del programa departamental de violència contra les dones, que rep la denominació de Programa contra la Violència Masclista .

El conseller ha explicat que aquesta denominació inclou, no només els casos de violència de gènere en la parella sinó altres tipus de maltractes que pateixen les dones com ara les agressions sexuals, les ablacions, la violència econòmica o els assetjaments només pel fet de ser dones.

Saura ha destacat l’“excel•lent labor que estan portant a terme els Mossos d’Esquadra d’atenció a les víctimes de la violència masclista” a la qual fins ara s’hi dediquen un total de 131 agents.

El conseller ha anunciat que l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) inclourà a partir del pròxim curs una formació específica sobre atenció a dones víctimes de violències. “Serà un programa específic troncal de tractament d’aquest tipus de violència”, ha dit Saura, en referència a aquesta formació acadèmica que, a més dels mossos, també anirà destinada a les policies locals.

El conseller també ha ressaltat  que el nou programa s’hi inclou un “canvi de concepte des del punt de vista del llenguatge”  i l’elaboració d’un protocol d’actuació únic i homogeni a tot el territori amb la finalitat de “millorar, reforçar i aprofundir la eficàcia i la prevenció”.

El Programa contra la Violència Masclista neix amb la intenció de millorar la detecció, prevenció, atenció, protecció i recuperació de dones que pateixen violències.

El programa té per objectiu, entre d’altres:

 

• Orientar, proposar, impulsar, dirigir i portar a terme accions per a l’abordatge integral del fenomen de la violència masclista amb criteris d’excel•lència des del marc de la Seguretat Pública per a contribuir a eradicar la violència masclista a Catalunya

 

• Millorar i unificar territorialment el sistema de resposta, els criteris, els protocols i els model d’intervenció dels serveis de seguretat de Catalunya per a reduir la victimització de dones que pateixen violència masclista i les seves conseqüències

• Impulsar l’abordatge integral del fenomen de la violència masclista en el marc de les Polítiques públiques de Seguretat de Catalunya

• Promoure una cultura de seguretat pública que contingui la preservació dels drets bàsics de les dones com a drets que garanteixen una vida lliure de violència masclista per part dels serveis de seguretat de Catalunya

• Promoure i contribuir a la innovació, la valoració de les bones pràctiques i la formació especialitzada

Actuacions del programa

Entre les actuacions previstes en el Programa contra la Violència Masclista destaquen, entre d’altres:

1.- Crear un protocol únic i estandaritzat per a l’atenció a les dones que pateixen violència masclista a tot el territori 

2.- Estendre la creació a totes les comissaries de Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) amb personal especialitzat en l’atenció integral de les dones que pateixen violències masclistes, formar en aquest àmbit a tots agents que presten servei a les Oficines d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i ampliar progressivament el treball dels GAV i les seves funcions. Actualment hi ha 131 agents dedicats a atendre dones.

3.- Crear un protocol intern per a l’atenció de dones nouvingudes, i un altre per a dones  amb qualsevol tipus de discapacitats que pateixen violències.

4.- Potenciar i estandaritzar a tot el territori les actuacions en matèria de violències de l’àmbit social, com ara les que s’estan duent a terme a la regió policial de Girona sobre intervenció comunitària, prevenció de mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats, etc.

5.- Posar en marxa una campanya de prevenció de les violències masclistes adreçada a població jove des del marc de la seguretat pública.

6.- Implantar un Pla troncal de formació a l’Escola de Policia de Catalunya amb criteris pedagògics comuns que es posarà en marxa a partir del setembre i que inclourà formació bàsica, contínua i a comandaments.

 

7.- Engegar un Programa de formació específica adreçat a Policies Locals  que participin en circuits integrals d’atenció d’àmbit local, comarcals o regional.

8.- Elaborar un sistema d’indicadors per a fer visible el fenomen de la violència des del marc de la seguretat incloent aquests nous indicadors de gènere en l’Enquesta de Seguretat i realitzant un estudi de victimització específic per avaluar les dimensions del fenomen de la violència a Catalunya.

9.- Coordinar accions amb altres departaments  i cooperar amb d’altres institucions, especialment amb l’Institut Català de les Dones (ICD)

10.- Crear comissions de treball amb la finalitat d’avaluar les millors pràctiques dels serveis policials per estendre-les a tot el territori.

Un compromís transversal

La violència vers les dones és el resultat més greu d’unes relacions socials basades en la discriminació per raó de sexe i és un fenomen summament complex, que respon a motius de caire estructural, i la seva possible eradicació passa per plantejar actuacions integrals, compartides i transversals per a totes les seves fases i en tots els àmbits d’actuació pública.

En aquest marc, s’inscriu aquest nou programa departamental que incidirà en les polítiques de seguretat pública vers les dones, ja que la sensació d’inseguretat són diferents per a dones i per a homes.

Atenció a les dones

El mapa policial de Catalunya organitza el territori de Catalunya en àrees bàsiques policials (ABP).  Pel que fa a l’atenció a les dones, aquestes ABP tenen Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) i Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC)., que són actualment els que canalitzen la atenció a les dones.

Aquestes oficines van comptabilitzar l’any passat van un total de 7 dones mortes per violència de gènere (parella), 5 de les quals no havien fet cap denúncia., mentre que del gener a març d’aquest any s’han produït tres assassinats de dones a mans de les seves parelles o ex parelles i en cap dels tres casos constaven denúncies.

• Dades de violència de gènere (parella) 2006

Fets localitzats (cadascuna de les tipologies penals aplicables en una denúncia): 11.010

Dones ateses: 7.696 (281 d’elles menors)

Detinguts: 4.680

• Ordres de Protecció 2006

7.027 ordres ateses

• Ordres de Protecció 2007

1.799 ordres ateses (gener-març)

• Mutilacions genitals femenines, matrimonis forçats

Durant l'any 2006, Girona va tractar 31 famílies que van afectar un total de 59 nenes. En quant al 2007, de moment s'han treballat un total de 10 famílies que afecten un total de 15 nenes.

• Agressions sexuals (2006)

 577 denúncies per agressions sexuals (Les dades de què es disposa sobre agressions sexuals no inclouen  les diligencies sobre abusos sexuals, assetjament sexual, delictes relatius a la prostitució, agressions sexuals dins de l’àmbit familiar i violència de gènere (parella)

• Tipologia de la víctima i de l’agressor

 De l’estudi de les víctimes, s`extreu que la major afectació es dóna entre els 11 i els 20 anys, les víctimes són majoritàriament de nacionalitat espanyola (amb un total de 303 víctimes).  L’agressor potencial és un home, d’entre 21 i 40 anys i de nacionalitat espanyola.

• Tràfic de persones

En relació a les dades sobre tràfic de dones i prostitució forçada veiem que la majoria de dones estrangeres de països menys desenvolupats són víctimes d’engany i d’explotació per part de màfies internacionals, i que les dones immigrants que provenen de l’est d’Europa i d’Amèrica Llatina són el grup més gran, seguides per les dones procedents de l’Àfrica Subsahariana, la mitjana d’edat és de 22-30 anys.

 

Per a més informació, podeu contactar amb el gabinet de comunicació del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació: 93 483 01 48